www.praha6.cz
email

Měření leteckého hluku: stejná letadla, různé výsledky

Skutečnost, že zdrojem hluku je způsob řízení letadel a chování pilotů, potvrdilo i měření, které radnice objednala u specializované firmy. Měřilo se v místech, kde si lidé stěžují nejvíce: na Babě a na Bílé hoře.

Ukázalo se, že stejné typy letadel mají za stejných podmínek až stoprocentní rozdíl v hladině hluku. V extrémních případech činil rozdíl i 12dB, tedy 3–4x více než u podobných letadel. „Měření podrobíme hlubší analýze, abychom našli příčinu rozdílů,“ sdělil radní Jiří Hermann, podle kterého je už nyní zjevné, že hladinu hluku lze vylepšit organizací letového provozu. Měření ukázalo další zajímavosti: u srovnatelných letadel je hluk vyšší ráno a nižší večer, větší rámus také vytvářejí letadla při přistání. „Zvažujeme, zda by pomohlo jiné modelování koridorů.“

V celkovém výsledku byla měření provedená na Bílé hoře velmi těsně pod přípustným hlukovým limitem – 58,8 dB ve dne (povoleno 60dB) a 51,6 v noci (povoleno 50 dB, ale v rámci statistické chyby jsou podmínky splněny). Měření u Hornbachu probíhalo dva dny, 16 hodin ve dne a 8 v noci. Hlukově bylo zaznamenáno kolem stovky letů.

Podobně tomu bylo v oblasti Baby. Odtud jsou zatím k dispozici jen výsledky měření příletů. Ty vyhovují hlukovým normám s výraznou rezervou, v podstatě odpovídají hlukové úrovni pozadí silniční dopravy. „Budeme ještě pokračovat v měření při odletu,“ vysvětlil Hermann.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz