www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200502.pdf
(formát PDF, velikost 3.5 MB)

Zastupitelé řekli NE rychlodráze

Praha 6 je od ledna větší

Bruslí se na Džbánu i v hale

Městská policie řeší problémy pořádku v Praze 6

S čím na Městskou policii 

Únorový výlet do muzea

Mezi svými vrstevníky - seniory

Stačil jeden den a šestka byla pod sněhem

Na náměstí ve Střešovicích kdysi měla stát škola

Na Petřinách znovu otevírají třídy pro sportovce

Čestní občané a zástupci radnice snídali společně

Studenti ČVUT porazili v bowlingu vedení rektorátu i Prahy 6

Malíř Dědina slavil úspěchy především ve Francii

Na jaře bude obora Hvězda „jako nová“

Skleňák bude mít opravený kabát

Děti se rozhodly, že vydělané peníze darují potřebným

Miliónová pomoc Asii

Rozhovor se starostou Tomášem Chalupou

Také řekli o rychlodráze

Ze zastupitelských klubů

Na sociální granty radnice letos rozděluje více peněz

Jak dál s placením v mateřských školách?

Dejvická je nejvytíženější stanicí metra

Do dubna budou schváleny ceny dvou tisíc bytů

Nová kampaň učí správně třídit odpad

Rozhovor s místostarostkou  Marií Kousalíkovou

ZŠ Červený Vrch bez bariér

Co se chystá Na Dlouhém lánu?

Nápady si tak létají vzduchem, říká výtvarník Jiří Slíva

Rozhovor s místostarostkou  Marií Kousalíkovou

O půdních programech...

Program půdních vestaveb, které realizuje městská část, má dvě časové etapy. Půdy, jejichž realizace byla schválena již roce 2002, a realizaci půdních vestaveb v domech, ve kterých bylo o prodeji rozhodnuto v listopadu 2003. V jaké fázi je první etapa?

U všech padesáti půdních bytů v 33 domech bylo již požádáno o stavební povolení. Tím byla také určena výstavba 13 výtahů, 12 už jich je zrealizováno. Výběrovým řízením jsme vybrali stavebníka, řízení se bohužel musí opakovat ve dvou domech a ve dvou musíme vypsat nové.

Kdy by mohly být domy nabídnuty k prodeji?

V domech, kde je stavební povolení vydáno, připravujeme prohlášení vlastníka, tedy přeměření bytů a společných prostor tak, aby mohly být byty v domě nabídnuty nájemníkům. Předpoklad pro ukončení tohoto procesu je 3. – 4. čtvrtletí letošního roku.

V domech, kde se realizují půdní vestavby, byl pozastaven jejich prodej. Lidé čekají, až budou mít možnost si byt koupit. Jak je na tom druhá etapa?

Realizace půdních vestaveb byla odsouhlasena v 93 případech z 290 domů, v nichž jsou byty nabízeny k prodeji. Ve 36 domech, do pořadí prodeje č. 112, je  těsně před vydáním, nebo je vydáno stavební povolení. Ve většině případů byl v těchto domech vybrán stavebník a probíhají jednání o podpisu smluv. V případech, kde to bude možné, bude postupně dokončeno prohlášení vlastníka a připravena 1. kvalifikovaná nabídka.

Co domy na dalších místech seznamu?

Na jedenáct domů, které jsou na 113– 150 místě seznamu v pořadí prodeje, bude během jednoho měsíce vypsáno výběrové řízení na stavebníka, následně bude požádáno o stavební povolení. Po podpisu smluv se stavebníky a vydání stavebního povolení bude zadáno zpracování prohlášení vlastníka. Během této doby předpokládáme odsouhlasení cen bytů na jednání zastupitelstva. Následně bude zpracována a rozeslána 1. nabídka. V domech od pořadí prodeje 151 dále bude postupováno jako v předchozím případě.

Jaký je časový horizont druhé etapy?

Prozatím mohou říci, že by všechna stavební povolení měla být vydána v průběhu druhého pololetí letošního roku.

Kde se lidé mohou o časovém postupu realizací dozvědět?

Všechny informace poskytuje společnost Sneo, která má informační kancelář v Praze 6, Nad Alejí 2, tel. číslo je 235 094 075 nebo 235 094 075. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz