www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200610.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Nejlepší učitelé dostali ceny

Čestná občanství převzali známí umělci

Otevření obchodního komplexu Šestka se blíží

Stát uspěchal novelu zákona pro podnikatele

Dům dětí předvedl světový rekord

Školáci se rozloučili s létem a zahájili sportovní sezónu

I vozíčkáři potřebují plnohodnotný život

Červený vrch viděl pohár pro mistra rugby

Poháry cyklistům předala Katka Neumannová

Divoký Šárka je pro náročné

Psí kampaň ukončil odvážný klip

Kytarový festival zahajuje v Dejvickém divadle

Knihu o Břevnově pokřtili místní patrioti

Diváci si zpívali mezi stromy s Mařenkou a Jeníkem

Cyklostezka pokračuje k Dejvicím

Radnici došla trpělivost: vnitru hrozí obrovské pokuty

Zastupitelé jednali naposledy

Zřícenina Baba svítí

Ladronka i s celým areálem je Stavbou roku 2006

Na Břevnově lze posilovat pod širým nebem

Senioři budoumít očkování zdarma

Roztocká průjezdná o měsíc dříve

Lidé se veselili za tolary

Hledání sedmi divů pokračuje i po výstavěání sedmi divů pokračuje i po výstavěů pokračuje i po výstavě

Zapojte se a volte Sedm divů Prahy 6rahy 6 na www.praha6.cz nebo v informačních kancelářích

Dům pro seniory se začíná stavět

Přehlídka moderních sportů zaplnila pláň

V Bílé objevili základní kámen

Hlavně nesmí býti smutno…

Knihu o Břevnově pokřtili místní patrioti

Kniha O Břevnově, vydaná ke sto letům povýšení obce na město, je na světě. Krátce po té, co na stránkách zaschla tiskařská barva, ji starosta Tomáš Chalupa společně s břevnovskými starousedlíky pokřtil a popřál jí hodně čtenářů. „V průvodcích Prahou bývá Praha 6 často zmiňována pouze okrajově. Proto si tuto nespravedlnost sami napravujeme,“ žertoval při křtu knihy starosta.

Publikace, která by klidně mohla být luxusním dárkem, potěší nejen zájemce o historii. Jednotlivé kapitoly se věnují vzniku Břevnova, ale i životu na tomto území v době dávno minulé. Nezapomíná na venkovský život v minulých staletích, na tradice, které se v Břevnově drží dosud, na skvosty břevnovské architektury současné i historické. Najdete v ní i medailonky osobností, které jsou spjaty touto částí Prahy. Mezi nejhodnotnější část publikace patří historické fotografie, které pocházejí z různých soukromých sbírek a archivů.

Kniha O Břevnově je v pořadí třetí knihou v ediční řadě vydané radnicí a podílel se na ní obdobný kolektiv autorů, složený z historiků, pracovníků radnice i některých zastupitelů, například Pavla Krchova či Michla Trymla Grafickou podobu jí dal opět Rr Leszczynski. Za realizací knihy stojí radnice Prahy 6, která její vydání financovala.

Kniha O Břevnově je v prodeji za 490 korun v břevnovském knihkupectví a informační kanceláři, na radnici, v Písecké bráně, divadle Semafor a kavárně Kabinet.

Oslavy povýšení Břevnova na město se promítnou do celého příštího roku. Seznam jednotlivých akcí je součástí originálního kalendáře s dobovými fotografiemi z Břevnova. Ten bude zanedlouho k dostání v informačních kancelářích.

Celé oslavy zaštiťuje logo oslav, které vzešlo z výtvarné soutěže vypsané radnicí. Z celkem 25ti návrhů od čtrnácti autorů nebyl žádný natolik přesvědčivý, aby byl jednoznačně vybrán. Většina z nich pracovala s motivem Břevnovského kláštera, motivem břevna a písmenem B. Porota rozhodla, že neudělí 1. a 2. cenu a udělila tři 3. ceny  – návrhu od Kláry Linartové, návrhu z ateliéru ARTEMIO.cz a návrhu od Michaela Jansy. Radnice oslovila ještě profesionální výtvarníky a znovu posuzovala tyto nové návrhy a tři návrhy, odměněné v regulérní soutěži třetími cenami, graficky dopracované. Většinou hlasu bylo rozhodnuto, že pro oslavy 100. výročí města Břevnova bude používán logotyp navržený Adolfem Křížem z AK-ateliéru.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz