www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200502.pdf
(formát PDF, velikost 3.5 MB)

Zastupitelé řekli NE rychlodráze

Praha 6 je od ledna větší

Bruslí se na Džbánu i v hale

Městská policie řeší problémy pořádku v Praze 6

S čím na Městskou policii 

Únorový výlet do muzea

Mezi svými vrstevníky - seniory

Stačil jeden den a šestka byla pod sněhem

Na náměstí ve Střešovicích kdysi měla stát škola

Na Petřinách znovu otevírají třídy pro sportovce

Čestní občané a zástupci radnice snídali společně

Studenti ČVUT porazili v bowlingu vedení rektorátu i Prahy 6

Malíř Dědina slavil úspěchy především ve Francii

Na jaře bude obora Hvězda „jako nová“

Skleňák bude mít opravený kabát

Děti se rozhodly, že vydělané peníze darují potřebným

Miliónová pomoc Asii

Rozhovor se starostou Tomášem Chalupou

Také řekli o rychlodráze

Ze zastupitelských klubů

Na sociální granty radnice letos rozděluje více peněz

Jak dál s placením v mateřských školách?

Dejvická je nejvytíženější stanicí metra

Do dubna budou schváleny ceny dvou tisíc bytů

Nová kampaň učí správně třídit odpad

Rozhovor s místostarostkou  Marií Kousalíkovou

ZŠ Červený Vrch bez bariér

Co se chystá Na Dlouhém lánu?

Nápady si tak létají vzduchem, říká výtvarník Jiří Slíva

Nová kampaň učí správně třídit odpad

Nabádat obyvatele ke správnému třídění odpadu má nová kampaň nazvaná „Nebuďte líní, třiďte správně”, kterou v lednu spustila v médiích společnost Eko-kom. Tváří kampaně pro letošní rok se stal Lukáš Pollert, který se rozhodl věnovat propagaci třídění. „Snažím se lidem vysvětlovat, že třídění odpadu je normální záležitost, podobně jako čištění zubů,“ říká zastupitel šesté městské části.

V roce 2004 každý Čech vytřídil asi 34,1 kilogramu skla, plastů a papíru. Aby ČR splnila kvóty EU, musí číslo tento rok ještě o dva kilogramy narůst. Podle posledního průzkumu postojů obyvatel se soustavnému třídění odpadu věnuje 66% domácností. Pokud bude kampaň úspěšná, v příštím roce to budou již tři čtvrtiny domácností. Druhá fáze kampaně by měla zároveň zlepšit kvalitu tříděného odpadu. Aby se mohl vytříděný odpad dále zpracovávat, musí být bez příměsí a nečistot.

Koncem roku se také v ulicích Prahy objevily nové kontejnery na nápojové kartony, označené oranžovou samolepkou. Ty mají v rámci pilotního projektu hlavního města, společnosti Eko-kom a Pražských služeb naučit Pražany třídit kromě skla, papíru a plastů i krabicové obaly od mlék, džusů nebo vín. Lidé je bohužel na mnoha místech  zaměňovali s  popelnicemi na směsný odpad. Nyní mají kontejnery oranžové víko, které nelze zvednout a jsou upravené tak, aby se do nich daly vsunout jen složené kartony od nápojů. Na stanovištích tříděného odpadu je na území městské části Praha 6 rozmístěno osmdesát těchto kontejnerů a jejich seznam naleznete i na www.praha6.cz.

Zastupitel Lukáš Pollert propaguje správné třídění odpadů. Zařízení Ekopress na mačkání plastových lahví je umístěno na Úřadu městské části.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz