www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200610.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Nejlepší učitelé dostali ceny

Čestná občanství převzali známí umělci

Otevření obchodního komplexu Šestka se blíží

Stát uspěchal novelu zákona pro podnikatele

Dům dětí předvedl světový rekord

Školáci se rozloučili s létem a zahájili sportovní sezónu

I vozíčkáři potřebují plnohodnotný život

Červený vrch viděl pohár pro mistra rugby

Poháry cyklistům předala Katka Neumannová

Divoký Šárka je pro náročné

Psí kampaň ukončil odvážný klip

Kytarový festival zahajuje v Dejvickém divadle

Knihu o Břevnově pokřtili místní patrioti

Diváci si zpívali mezi stromy s Mařenkou a Jeníkem

Cyklostezka pokračuje k Dejvicím

Radnici došla trpělivost: vnitru hrozí obrovské pokuty

Zastupitelé jednali naposledy

Zřícenina Baba svítí

Ladronka i s celým areálem je Stavbou roku 2006

Na Břevnově lze posilovat pod širým nebem

Senioři budoumít očkování zdarma

Roztocká průjezdná o měsíc dříve

Lidé se veselili za tolary

Hledání sedmi divů pokračuje i po výstavěání sedmi divů pokračuje i po výstavěů pokračuje i po výstavě

Zapojte se a volte Sedm divů Prahy 6rahy 6 na www.praha6.cz nebo v informačních kancelářích

Dům pro seniory se začíná stavět

Přehlídka moderních sportů zaplnila pláň

V Bílé objevili základní kámen

Hlavně nesmí býti smutno…

I vozíčkáři potřebují plnohodnotný život

Široká veřejnost stále chápe lidi na vozíku jako menšinu, na kterou někteří pohlížejí s lítostí, jiní s lhostejností. Přestože lidé, kteří se v důsledku nehody nebo nemoci ocitli na vozíku, potřebují pro svůj plnohodnotný život specifické podmínky i naši pomoc, nejsou jiní a tedy nejsou ani menšinou. Jsou součástí široké veřejnosti, žijí své životy, mají své radosti a potýkají se starostmi stejně jako každý z nás.

Podporu a pomoc hledají mimo jiné i v organizaci v Pržské organizaci vozíčkářů (POV). Nejčastěji využívají služby poradenství, zejména o sociálních službách a dávkách, dopravě či přístupnosti objektů. Účastní se akcí, které POV pořádá – například speciální módní přehlídky POV Fashion nebo sportovně-kulturní akce Hvězda, s jejíž organizací pomáhá i městská část Praha 6. Pro přihlášené členy a klienty zajišťuje POV na své akce upravenou dopravu zdarma. POV pořádá za výhodných podmínek nejrůznější výlety.

Služby speciální dopravy, kterou zajišťují upravené mikrobusy s hydraulickou plošinou, si mohou lidé s postižením objednat ve všední den i ve dnech pracovního klidu za dotovanou cenu. Mohou využít i službu osobní asistence, která zajistí pomoc v domácnosti. POV dotuje ze sponzorských darů speciální letní pobyty pro děti rodičů s postižením, aby si je mohli rodiče často žijící pouze z důchodů dovolit. POV také zprostředkovává zaměstnání lidem, jež eviduje v databázi zájemců o zaměstnání.

Posláním Pražské organizace vozíčkářů je zajistit členům i klientům takové služby, aby s jejich dopomocí mohli žít samostatně a plnohodnotně svůj život. Všichni, kteří její služby využívají, se na řešení svých potíží se aktivně podílejí. Nejsou jen pasivními uživateli, jejich názory a požadavky pomáhají činnosti organizace upravovat a zlepšovat tak, aby s nimi klienti byli spokojeni.

 Městská část vyhlašuje grantové řízení v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2007
 Poskytování osobní asistence zdravotně postiženým občanům v mimoústavní péči
 Poskytování sociální péče a služeb seniorům, občanům v krizových situacích a občanům nepřizpůsobivým
 Poskytování ústavní sociální péče tělesně, smyslově a mentálně postiženým občanům.
 Činnosti podporující rozvoj schopností a integraci seniorů a osob s psychickým, smyslovým, mentálním či tělesným postižením
 Poskytování hospicové a ostatní ústavní zdravotnické a sociální péče
 Žádost o udělení grantu musí být podána na jednotném formuláři, který je k dispozici v informačních kancelářích a na www stránkách MČ Praha 6 (www.praha6.cz). Nedílnou součástí žádosti je podrobný popis a položkový rozpočet projektu, dále údaje o dosavadní činnosti žadatele.
 Žádost musí být doručena nejpozději do 30. 11. 2006 do 16 hod. do podatelny ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz