www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200610.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Nejlepší učitelé dostali ceny

Čestná občanství převzali známí umělci

Otevření obchodního komplexu Šestka se blíží

Stát uspěchal novelu zákona pro podnikatele

Dům dětí předvedl světový rekord

Školáci se rozloučili s létem a zahájili sportovní sezónu

I vozíčkáři potřebují plnohodnotný život

Červený vrch viděl pohár pro mistra rugby

Poháry cyklistům předala Katka Neumannová

Divoký Šárka je pro náročné

Psí kampaň ukončil odvážný klip

Kytarový festival zahajuje v Dejvickém divadle

Knihu o Břevnově pokřtili místní patrioti

Diváci si zpívali mezi stromy s Mařenkou a Jeníkem

Cyklostezka pokračuje k Dejvicím

Radnici došla trpělivost: vnitru hrozí obrovské pokuty

Zastupitelé jednali naposledy

Zřícenina Baba svítí

Ladronka i s celým areálem je Stavbou roku 2006

Na Břevnově lze posilovat pod širým nebem

Senioři budoumít očkování zdarma

Roztocká průjezdná o měsíc dříve

Lidé se veselili za tolary

Hledání sedmi divů pokračuje i po výstavěání sedmi divů pokračuje i po výstavěů pokračuje i po výstavě

Zapojte se a volte Sedm divů Prahy 6rahy 6 na www.praha6.cz nebo v informačních kancelářích

Dům pro seniory se začíná stavět

Přehlídka moderních sportů zaplnila pláň

V Bílé objevili základní kámen

Hlavně nesmí býti smutno…

Dům dětí předvedl světový rekord

Za hrou i sportem přišlo v září na pláň u obory Hvězda více než 700 dětí a rodičů. Přilákala je sem již tradiční prezentační akce pražských domů dětí a mládeže „Vypich“. Letos byla ještě barevnější a větší než v předchozích letech. Hlavní pořadatel akce, DDM Praha 6, totiž slaví 50 let svého trvání a tak ukázal, co všechno umí dětem nabídnout.

Nad akcí převzal záštitu primátor Pavel Bém, který se během odpoledne na Vypichu zastavil a zahrál si s dětmi venkovní šachy. Rozruch do odpoledne vnesl pokus Katky Klatovské, která nakonec úspěšně vytvořila světový rekord v jízdě na rotosedu. Pod dohledem pelhřimovské agentury Dobrý den byl vytvořen ustavující rekord v délce jeden kilometr. „Na rekord, který bude zapsán v Guinnessově knize rekordů, jsem moc netrénovala,“ řekla Katka, která děkovala kamarádům, kteří ji tlačili po celé trase.


Děti měly možnost vyzkoušet si na nejméně třiceti stanovištích různé činnosti, které Dům dětí v rámci svých kroužků a kurzů nabízí, například břišní tanec, žonglování, jízdu na koni, softbal, lakros, orientační běh, točení na hrnčířském kruhu nebo ruční práce.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz