www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200610.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Nejlepší učitelé dostali ceny

Čestná občanství převzali známí umělci

Otevření obchodního komplexu Šestka se blíží

Stát uspěchal novelu zákona pro podnikatele

Dům dětí předvedl světový rekord

Školáci se rozloučili s létem a zahájili sportovní sezónu

I vozíčkáři potřebují plnohodnotný život

Červený vrch viděl pohár pro mistra rugby

Poháry cyklistům předala Katka Neumannová

Divoký Šárka je pro náročné

Psí kampaň ukončil odvážný klip

Kytarový festival zahajuje v Dejvickém divadle

Knihu o Břevnově pokřtili místní patrioti

Diváci si zpívali mezi stromy s Mařenkou a Jeníkem

Cyklostezka pokračuje k Dejvicím

Radnici došla trpělivost: vnitru hrozí obrovské pokuty

Zastupitelé jednali naposledy

Zřícenina Baba svítí

Ladronka i s celým areálem je Stavbou roku 2006

Na Břevnově lze posilovat pod širým nebem

Senioři budoumít očkování zdarma

Roztocká průjezdná o měsíc dříve

Lidé se veselili za tolary

Hledání sedmi divů pokračuje i po výstavěání sedmi divů pokračuje i po výstavěů pokračuje i po výstavě

Zapojte se a volte Sedm divů Prahy 6rahy 6 na www.praha6.cz nebo v informačních kancelářích

Dům pro seniory se začíná stavět

Přehlídka moderních sportů zaplnila pláň

V Bílé objevili základní kámen

Hlavně nesmí býti smutno…

Stát uspěchal novelu zákona pro podnikatele

V srpnu začala platit novela živnostenského zákona, která  má zjednodušit postupy při registraci podnikatelů. Cílem novely je snížit počet administrativních úkonů a návštěv, které je podnikatel povinen v souvislosti s podnikáním učinit. Systém však doposud nepracuje tak, jak by měl.

Systém tzv. Centrálních registračních míst /CRM/ na živnostenských úřadech soustředí některé úkony, které by podnikatel jinak musel vyřizovat sám. Nyní je za něj mohou vykonat úředníci. V praxi to znamená, že pokud bude podnikatel provádět úkon prostřednictvím CRM, vyplní jednotný formulář a kromě vlastního ohlášení  živnosti, žádosti o koncesi, je možné současně provést daňovou registraci na finančním úřadě, oznámit  tyto skutečnosti  orgánům správy sociálního zabezpečení úřadům práce i příslušné zdravotní pojišťovně. Živnostenský úřad má také možnost sám žádat o výpis z rejstříku. Všech těchto služeb podnikatel může a nemusí využít. Formuláře jsou k dispozici jak  na živnostenských úřadech nebo na webových stránkách  úřadů městské části a magistrátu.

Po shromáždění potřebných informací provede živnostenský úřad, elektronickou poštou, „distribuci“ těchto údajů věcně příslušným orgánům veřejné správy a získané údaje použije pro potřeby zaregistrování, popřípadě je sdělí podnikateli. Oproti současnému stavu nebude tedy docházet k duplicitním úkonům.

 „Projekt CRM, tak jak byl narychlo vypuštěn, není dnes zcela efektivní a připraví nejedny těžké chvíle jak podnikatelům, tak úředníkům,“ říká vedoucí živnostenského odboru Prahy 6 Milan Svítek. Propojení jednotlivých rejstříků se očekává v průběhu několika let, proto se komunikace mezi úřady odehrává převážně klasickou poštou. Formuláře jsou nepřehledné a rozsáhlé a podnikatel se v nich nemusí vždy vyznat. „Uvědomujeme si důležitost projektu do budoucna, a proto již máme připraven plán na zvýšení komfortu pro podnikatele. Např. zvýšením počtu obslužných boxů, čímž by se vyřízení podání klienta výrazně urychlilo,“ sdělila tajemnice úřadu Prahy 6 Lenka Pokorná. Podnikatele, kteří využijí možnosti CRM, proto úřad prosí o shovívavost a trpělivost při vyřizování záležitostí na živnostenském odboru. „Pracovníci odboru nemohou v žádném případě vyřízení žádosti urychlit nebo přednostně zpracovat,“ vysvětluje Svítek.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz