www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200502.pdf
(formát PDF, velikost 3.5 MB)

Zastupitelé řekli NE rychlodráze

Praha 6 je od ledna větší

Bruslí se na Džbánu i v hale

Městská policie řeší problémy pořádku v Praze 6

S čím na Městskou policii 

Únorový výlet do muzea

Mezi svými vrstevníky - seniory

Stačil jeden den a šestka byla pod sněhem

Na náměstí ve Střešovicích kdysi měla stát škola

Na Petřinách znovu otevírají třídy pro sportovce

Čestní občané a zástupci radnice snídali společně

Studenti ČVUT porazili v bowlingu vedení rektorátu i Prahy 6

Malíř Dědina slavil úspěchy především ve Francii

Na jaře bude obora Hvězda „jako nová“

Skleňák bude mít opravený kabát

Děti se rozhodly, že vydělané peníze darují potřebným

Miliónová pomoc Asii

Rozhovor se starostou Tomášem Chalupou

Také řekli o rychlodráze

Ze zastupitelských klubů

Na sociální granty radnice letos rozděluje více peněz

Jak dál s placením v mateřských školách?

Dejvická je nejvytíženější stanicí metra

Do dubna budou schváleny ceny dvou tisíc bytů

Nová kampaň učí správně třídit odpad

Rozhovor s místostarostkou  Marií Kousalíkovou

ZŠ Červený Vrch bez bariér

Co se chystá Na Dlouhém lánu?

Nápady si tak létají vzduchem, říká výtvarník Jiří Slíva

Do dubna budou schváleny ceny dvou tisíc bytů

Privatizace obecních bytů již postupuje v zavedených kolejích. Téměř ve všech domech určených k prodeji je již dokončeno laserové přeměřování pro prohlášení vlastníka. Na jeho základě zastupitelé postupně schvalují ceny bytů v domech podle zastupiteli v minulosti schváleného seznamu.

„Ceny všech domů bychom chtěli připravit zastupitelstvu ke schválení do konce tohoto roku, na podzim by mělo být přecenění hotovo. Do únorového zastupitelstva předložíme tisíc bytů a stejný počet i v dubnu,“ uvedla místostarostka Marie Kousalíková, odpovědná za majetkovou politiku. Podle ní by pak všechny domy mohly být nabídnuty ke koupi do konce roku 2006. Komplikace ovšem vznikají ze strany některých nájemců. „V některých domech nájemci laserové přeměření neumožnili a blokují tak dokončení zpracování prohlášení vlastníka,“ uvedla Hana Vanišová, obchodní ředitelka společnosti SNEO, která prodeje bytů z pověření radnice zajišťuje.

Do konce loňského roku byly zastupitelstvem schváleny ceny u 107 domů, tedy celkem 1905 bytových jednotek. Po jejich schválení odesílá společnost SNEO tzv. 1. kvalifikovanou nabídku k prodeji. Její součástí jsou nejen návrhy smluv, ale též návrh řešení financování a formulář o společném nájmu. Na rozhodnutí, zda byt koupí, či zda nadále zůstanou v nájmu městské části, mají nájemci obecních bytů celých 6 měsíců. K polovině ledna uzavřelo smlouvu o převodu vlastnictví 257 nájemců z téměř tisíce bytů nabídnutých k prodeji.

To platí obecně.V souladu s prováděcím předpisem ovšem nájemníci v některých domech schválených zastupitelstvem nabídku nedostali. Jsou to domy, u kterých je schválena výstavba půdních bytů nebo takové, kde jsou právní či majetkové nesrovnalosti. „U některých domů jsme zjistili, že nejsou zapsány v katastru nemovitostí, některé byty jsou užívány v rozporu s kolaudačním rozhodnutím nebo se jedná o administrativně rozdělené byty,“ uvedla dále Hana Vanišová. V takovém případě je prodej pozastaven a byty v těchto domech se nabídnou ke koupi ihned, jakmile je problém odstraněn. Informace o domech, u nichž je prodej pozastaven, a jejich seznam poskytnou pracovníci společnosti SNEO. 

Informační kancelář SNEO a.s., Nad Alejí 2, Praha 6, poskytuje veškeré informace o prodejích: v pondělí, úterý, čtvrtek 9–16 hod., ve středu 10–20 hod., v pátek 9–14 hod. Informace lze v těchto hodinách získat i telefonicky na č. 235 094 071 nebo 235 094 075 nebo dotazem na e-mailové adrese prodejbytu@sneo.cz nebo na www.sneo.cz.

Ve věci hypotečních úvěrů nebo úvěru ze stavebního spoření zde podají veškeré informace zástupci jednotlivých bank a dále je k dispozici v pondělí 9 –16 hod. a ve středu 10– 18 hod. ověřovatelka k ověření podpisů nájemců v souvislosti s uzavřením smluv o převodu vlastnictví.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz