www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200610.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Nejlepší učitelé dostali ceny

Čestná občanství převzali známí umělci

Otevření obchodního komplexu Šestka se blíží

Stát uspěchal novelu zákona pro podnikatele

Dům dětí předvedl světový rekord

Školáci se rozloučili s létem a zahájili sportovní sezónu

I vozíčkáři potřebují plnohodnotný život

Červený vrch viděl pohár pro mistra rugby

Poháry cyklistům předala Katka Neumannová

Divoký Šárka je pro náročné

Psí kampaň ukončil odvážný klip

Kytarový festival zahajuje v Dejvickém divadle

Knihu o Břevnově pokřtili místní patrioti

Diváci si zpívali mezi stromy s Mařenkou a Jeníkem

Cyklostezka pokračuje k Dejvicím

Radnici došla trpělivost: vnitru hrozí obrovské pokuty

Zastupitelé jednali naposledy

Zřícenina Baba svítí

Ladronka i s celým areálem je Stavbou roku 2006

Na Břevnově lze posilovat pod širým nebem

Senioři budoumít očkování zdarma

Roztocká průjezdná o měsíc dříve

Lidé se veselili za tolary

Hledání sedmi divů pokračuje i po výstavěání sedmi divů pokračuje i po výstavěů pokračuje i po výstavě

Zapojte se a volte Sedm divů Prahy 6rahy 6 na www.praha6.cz nebo v informačních kancelářích

Dům pro seniory se začíná stavět

Přehlídka moderních sportů zaplnila pláň

V Bílé objevili základní kámen

Hlavně nesmí býti smutno…

Nejlepší učitelé dostali ceny

Městská část podruhé ocenila práci nejlepších učitelů na základních školách v Praze 6. Z návrhů, které zaslali ředitelé jednotlivých škol, vybrala porota šest učitelů, kteří vynikají úspěchy v každodenní práci a často nad rámec svých povinností. Zároveň udělila titul vynikající učitel i třem začínajícím pedagogům, kteří nemají ještě tři roky praxe.

Poděkování za vynikající výsledky ve vzdělávání žáků předal pedagogům starosta Chalupa společně s místostarostkou Trnkovou. „Vážíme si dobré a náročné práce učitelů základních škol a uvědomujeme si její důležitost,“ zdůvodnil ocenění starosta, který věří, že bude i jistou motivací pro další učitele. Kritériem pro udělení titulů nebyly jen pracovní výsledky žáků, ale i přístup, kreativita a vztahy mezi učiteli a rodiči.

Učitelé, kteří si mohli vybrat věcné dary v hodnotě sedm a půl tisíce korun, často volili jazykový kurz, počítačové vybavení nebo lístky do divadel. „Nečekáme žádné bonusy, o to víc potěší, když si naší práce někdo všimne,“ řekla za všechny Alexandra Kejharová ze školy na Petřinách.

Stejně jako vloni porota neudělila žádnou cenu za výjimečné výkony, například za úspěchy v matematických a jazykových soutěžích.

Vynikající učitelé Prahy 6

Mgr. Hana Gallerová, ZŠ Marjánka, učitelka na I. stupni se zasloužila o úspěšnou přípravu školního vzdělávacího programu, zpřístupňuje práci s PC nejmladším žákům, odvádí vynikající práci s integrovanými žáky.

Mgr. Alexandra Kejharová, ZŠ Petřiny – sever, učitelka na I. stupni, metodička alternativního programu Začít spolu je známá svou tvořivostí a obětavostí; výborný ohlas mají víkendové akce pro děti a rodiče, které pravidelně pořádá pro svou třídu.

Mgr. Oldřich Krofta, ZŠ Na Dl. lánu, koordinátor ICT; podílí se na vybavení školy výpočetní technikou a motivuje k práci s počítači v hodinách, pracuje v rámci projektu Tvořivá škola na modelovém školním vzdělávacím programu v oblasti fyziky (grant EU).

Mgr. Kateřina Prokopová, ZŠ Pod Marjánkou, učitelka angličtiny je vedoucí pro jazykovou oblast v rámci školního vzdělávacího programu; pravidelně vede pedagogické praxe, které jsou pozitivně hodnoceny i katedrou angličtiny PedF UK; výsledky její práce žáci oceňují i po odchodu na střední školu. Každoročně připravuje celoškolní jazykovou slavnost.

Mgr. Hana Streinzová, ZŠ Dědina, učitelka chemie, biologie, výchovná poradkyně, dlouholetá předsedkyně předmětových komisí je známá svou svědomitou prací s žáky, náročností a nestranným, spravedlivým přístupem.

Mgr. Marie Šreinová, ZŠ nám. Interbrigády, učitelka matematiky a fyziky je oporou vedení školy při prosazování koncepce školy a její profilace; vlídným a důsledným přístupem jako třídní učitelka dokázala v průběhu dvou let, že se poměrně neúspěšná a problémová třída pod jejím vedením proměnila ve třídu velmi dobrou.

Učitelé s méně než 3 lety praxe:

Mgr. Marcela Matějková, ZŠ Petřiny – jih, učitelka na I. stupni, podílí se na programu Zdravá škola realizací projektového a tvořivého vyučování (např. Noc s Andersenem, Karneval, Zamykání školy, hudební, dramatické a sportovní aktivity projektu Prvňáčkem na zkoušku); má mimořádný podíl na výchově nejmladších dětí k počítačové gramotnosti.

Mgr. Jana Šebáková, ZŠ a MŠ Hanspaulka, učitelka na I. stupni, zavádí program Začít spolu, mnoho času tráví s dětmi nad rámec svých povinností; u jejích žáků se prokazatelně výrazně rozvíjejí schopnosti samostatné práce i vzájemné spolupráce.

Mgr. Vladimír Štolc, ZŠ T.G. Masaryka, učitel přírodopisu a rodinné výchovy, zpracovatel několika úspěšných grantů, připravuje žáky v biologickém semináři na soutěže; připravil nový výukový program v rodinné výchově, ceněn jako výchovného poradce a protidrogový koordinátor

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz