www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200610.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Nejlepší učitelé dostali ceny

Čestná občanství převzali známí umělci

Otevření obchodního komplexu Šestka se blíží

Stát uspěchal novelu zákona pro podnikatele

Dům dětí předvedl světový rekord

Školáci se rozloučili s létem a zahájili sportovní sezónu

I vozíčkáři potřebují plnohodnotný život

Červený vrch viděl pohár pro mistra rugby

Poháry cyklistům předala Katka Neumannová

Divoký Šárka je pro náročné

Psí kampaň ukončil odvážný klip

Kytarový festival zahajuje v Dejvickém divadle

Knihu o Břevnově pokřtili místní patrioti

Diváci si zpívali mezi stromy s Mařenkou a Jeníkem

Cyklostezka pokračuje k Dejvicím

Radnici došla trpělivost: vnitru hrozí obrovské pokuty

Zastupitelé jednali naposledy

Zřícenina Baba svítí

Ladronka i s celým areálem je Stavbou roku 2006

Na Břevnově lze posilovat pod širým nebem

Senioři budoumít očkování zdarma

Roztocká průjezdná o měsíc dříve

Lidé se veselili za tolary

Hledání sedmi divů pokračuje i po výstavěání sedmi divů pokračuje i po výstavěů pokračuje i po výstavě

Zapojte se a volte Sedm divů Prahy 6rahy 6 na www.praha6.cz nebo v informačních kancelářích

Dům pro seniory se začíná stavět

Přehlídka moderních sportů zaplnila pláň

V Bílé objevili základní kámen

Hlavně nesmí býti smutno…

Diváci si zpívali mezi stromy s Mařenkou a Jeníkem

Říká se, že člověk nevstoupí dvakrát do stejné řeky. Výjimky však potvrzují pravidlo. Podruhé hráli sólisté pražského Národního divadla díky loňskému úspěchu představení Smetanovy Prodané nevěsty v bývalém přírodním divadle v Divoké Šárce. Znovu mělo obrovský ohlas a přišlo se na něj podívat více než sedm tisíc lidí. Počasí, které od oběda hrozilo deštěm bylo k divákům i pořadatelům milosrdné – první kapky spadly až při závěrečné děkovačce.„Reprízu jsme spolu s Originálním hudebním divadlem zorganizovali k oslavám Dne Prahy 6 zejména pro ty, kteří vloni neměli tu příležitost přijít nebo se již do amfiteátru nevešli,“ starosta Tomáš Chalupa. První zářijovou sobotu tak Šárku ovládli milovníci hudby, divadla i zvědavci, a to nejen z Prahy 6. Procesí lidí s karimatkami, dekami a pláštěnkami se táhlo cestičkami Divoké Šárky ze všech stran. Rodiny s dětmi, cyklisté, lidé o holích. Zpráva olnetradičním představení se dostala až za hranice města. „Jsme z Liberce a o opeře nám řekli příbuzní. Přespali jsme v kempu a jsme moc zvědaví,“ řekl manželský pár na cestě k lesnímu amfiteátru. Nechyběli ani diváci, kteří si árie v lese přišli vychutnat podruhé. Představení se totiž konalo naposledy.

Po prvních tónech nejznámější české opery se diváci nechali vtáhnout do představení, a když  sbor opery Národního divadla zpíval slavnou předehru Proč bychom se netěšili, řada z nich si broukala s nimi. „Děti bych si do divadla vzít netroufla, ale takhle nemám strach, že by rušily a jsem ráda, že se s operou seznámí,“ svěřila se maminka se synem na klíně a druhým v kočárku. I když bez pohodlných sedadel, s mobilními záchodky za zády a pod zataženým nebem, se našlo málo nespokojenců, kteří žehrali na špatný výhled mezi stromy. „Věřilam, že si lidé nenechají takovou příležitost ujít,“ netajila se spokojeností jedna z organizátorek představení v přírodní scenérii Jana Divišová. „Prospělo, že jsme celý areál nechali ozvučit a také bylo více místa k sezení,“ dodává. Diváci si chválili, že pěvci více než vloni využívali prostředí, měli vtipná gesta a diváky dokázali i rozesmát.

Pěvce prostředí baví

Účinkující také po zkušenostech z loňska tušili, co je čeká – hrboly v trávě, foukající vítr, který si hrál s notami orchestru i s vlasy zpěváků, a dorážející mouchy. Nevadilo jim ani to, že se diváci čas od času přesouvali za výhodnějšími místy. „Při zpěvu se soustředím hlavně na sebe a orchestr, co se děje v hledišti, moc nevnímám. Je ale fakt, že tady jsou diváci daleko spontánnější než v klasickém divadle,“ řekl Václav Lemberk, který hrál roli koktavého Vaška. V momentě, kdy zpíval árii se slovy ... o život mi běží, přelétal nad hlavami přítomných záchranný vrtulník. Také Mařenka Helena Kaupová se netajila tím, že se při představení baví stejně jako diváci. „Úspěch, jaký to má, překryje polní podmínky, s nimiž bojujeme,“ uvedla sólistka.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz