www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200610.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Nejlepší učitelé dostali ceny

Čestná občanství převzali známí umělci

Otevření obchodního komplexu Šestka se blíží

Stát uspěchal novelu zákona pro podnikatele

Dům dětí předvedl světový rekord

Školáci se rozloučili s létem a zahájili sportovní sezónu

I vozíčkáři potřebují plnohodnotný život

Červený vrch viděl pohár pro mistra rugby

Poháry cyklistům předala Katka Neumannová

Divoký Šárka je pro náročné

Psí kampaň ukončil odvážný klip

Kytarový festival zahajuje v Dejvickém divadle

Knihu o Břevnově pokřtili místní patrioti

Diváci si zpívali mezi stromy s Mařenkou a Jeníkem

Cyklostezka pokračuje k Dejvicím

Radnici došla trpělivost: vnitru hrozí obrovské pokuty

Zastupitelé jednali naposledy

Zřícenina Baba svítí

Ladronka i s celým areálem je Stavbou roku 2006

Na Břevnově lze posilovat pod širým nebem

Senioři budoumít očkování zdarma

Roztocká průjezdná o měsíc dříve

Lidé se veselili za tolary

Hledání sedmi divů pokračuje i po výstavěání sedmi divů pokračuje i po výstavěů pokračuje i po výstavě

Zapojte se a volte Sedm divů Prahy 6rahy 6 na www.praha6.cz nebo v informačních kancelářích

Dům pro seniory se začíná stavět

Přehlídka moderních sportů zaplnila pláň

V Bílé objevili základní kámen

Hlavně nesmí býti smutno…

Senioři budoumít očkování zdarma

Městská část se rozhodla postarat o své seniory. Ti patří mezi rizikové skupiny ohrožené při chřipkovém onemocnění. Lidem, kterým je více než 60 let a mají trvalé bydliště v Praze 6, zaplatí radnice očkování proti sezónní chřipce.

„Je to nad rámec státního modelu preventivní péče. Pojišťovny dotují očkování lidem starším 65ti let, ostatním pouze při určitém typu onemocnění. Rozhodli jsme se rozšířit dolní hranici na šedesát let,“ sdělila místostarostka Jaroslava Trnková, odpovědná na radnici za oblast zdravotnictví.
 
 Důvodem k tomuto rozhodnutí je předpoklad, že u osob očkovaných proti běžné chřipce lze očekávat mírnější průběh možné pandemické chřipky nebo jiných druhů chřipkových onemocnění, včetně tzv. chřipky „ptačí“. Proto rada městské části přijala opatření na ochranu svých občanů a rozhodla se financovat očkování seniorům nad 60 let. „Naším cílem je, aby bylo proti chřipce očkováno co nejvíce obyvatel. Chceme pomoci těm, co jsou již v důchodovém věku,“ dodal starosta.
 
 Očkování věkové skupiny mezi 60 a 65 lety pojišťovna nehradí, proto městská část úhradu zaplatí ze svých prostředků. U osob nad 65 let a některým nemocným pojišťovna hradí očkování částečně, městská část v těchto případech doplatí rozdíl a také poplatek za aplikaci séra, pokud jej lékaři budou požadovat. „V rozpočtu je pro tuto akci vyčleněno jeden a půl milionu korun,“ uvedla místostarostka. Ceny očkovací látky proti chřipce se pohybují podle jejich druhu v rozmezí 140 až 220 korun.
 
 Radnice momentálně hledá způsob, jak očkovací látku pro seniory zajistit. „Od rozhodnutí rady se změnila léková vyhláška a z ní vyplývající organizace očkování. Jednáme s lékaři i lékárnami o nejvhodnějším způsobuprovedení a financování očkování,“ sdělil vedoucí odboru zdravotnictví radnice Prahy 6 Jan Vesecký. V ideálním případě budou lidem očkovací látku zajišťovat přímo lékaři, uvažuje se i o variantě, že si pacienti pro ni budou muset dojít do lékáren.
 
 V každém případě budou službu seniorům poskytovat výhradně lékaři z Prahy 6. „Pokud je někdo občanem Prahy 6, ale praktického lékaře má například v Holešovicích nebo v Karlíně, musí se domluvit s lékařem, který ordinuje na naší městské části,“ vysvětluje Vesecký.
 Akce bezplatného očkování seniorů by se měla rozjet již v říjnu, kdy je doba pro očkování nejvhodnější, tedy před tím, než může vypuknout chřipková epidemie.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz