www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200610.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Nejlepší učitelé dostali ceny

Čestná občanství převzali známí umělci

Otevření obchodního komplexu Šestka se blíží

Stát uspěchal novelu zákona pro podnikatele

Dům dětí předvedl světový rekord

Školáci se rozloučili s létem a zahájili sportovní sezónu

I vozíčkáři potřebují plnohodnotný život

Červený vrch viděl pohár pro mistra rugby

Poháry cyklistům předala Katka Neumannová

Divoký Šárka je pro náročné

Psí kampaň ukončil odvážný klip

Kytarový festival zahajuje v Dejvickém divadle

Knihu o Břevnově pokřtili místní patrioti

Diváci si zpívali mezi stromy s Mařenkou a Jeníkem

Cyklostezka pokračuje k Dejvicím

Radnici došla trpělivost: vnitru hrozí obrovské pokuty

Zastupitelé jednali naposledy

Zřícenina Baba svítí

Ladronka i s celým areálem je Stavbou roku 2006

Na Břevnově lze posilovat pod širým nebem

Senioři budoumít očkování zdarma

Roztocká průjezdná o měsíc dříve

Lidé se veselili za tolary

Hledání sedmi divů pokračuje i po výstavěání sedmi divů pokračuje i po výstavěů pokračuje i po výstavě

Zapojte se a volte Sedm divů Prahy 6rahy 6 na www.praha6.cz nebo v informačních kancelářích

Dům pro seniory se začíná stavět

Přehlídka moderních sportů zaplnila pláň

V Bílé objevili základní kámen

Hlavně nesmí býti smutno…

Radnici došla trpělivost: vnitru hrozí obrovské pokuty

Neudržovaná zeleň, skládky, odpadky a stavební suť na pozemcích mezi břevnovským hřbitovem a křižovatkou Vypich – místo, které dělá ostudu celé Praze 6. Starosta Tomáš Chalupa proto dal vlastníku „nůž na krk“.

„Pozemky patří ministerstvu vnitra. Na naše výzvy dostáváme jen opakované sliby. Už si s nimi včetně ministrů Grosse a Bublana píšeme osm let a nikam to nevede. Buď 1. října zahájí rozsáhlý úklid, nebo dostanou obrovské pokuty,“ rozhodl starosta a uložil úředníkům, aby byli zcela nekompromisní.

„Poslední místní šetření se uskutečnilo 4. září a zástupci ministerstva slíbili, že 1. října začnou uklízet. Tak uvidíme,“ doplňuje radní Jan Holický, odpovědný za životní prostředí. Oblast mezi dvěma národními kulturními památkami se zásluhou minimální péče ze strany vlastníka stala nejen místem skládek, ale také útočištěm bezdomovců. „Chceme donutit majitele k zodpovědnému chování,“ tvrdí radní s tím, že další sliby už radnice tolerovat nebude. Radnice je připravena opakovaně na každé popisné číslo pozemku udělit maximální pokutu – dle zákona je to až sto tisíc korun. „Je to jeden z veřejně přístupných pozemků, o který se majitelé nestarají, a tak kazí vzhled i pověst Prahy 6. Je mi jedno, kdo je vlastníkem, byť v tomto případě dnešní vedení ministerstva za to nemůže. Nedá se ale nic dělat, další tolerance není možná,“ dodává starosta, který už zadal právníkům, aby v případě, že by po uložení pokut ministerstvo odmítlo zaplatit, obstavili jeho bankovní účty.

Zástupci ministerstva se brání tím, že na pravidelnou údržbu nemají peníze. „V letošním rozpočtu nejsou peníze ani na velký jednorázový úklid, ani na odstranění skládek,“ tvrdí mluvčí ministerstva Petr Vorlíček. „Navrhli jsme radnici, že se úklid zajistí po etapách a začne se průklesty a odstraněním náletů.“ Po té dojde i na úklid skládek a pravidelnou údržbu. Část pozemku ministerstvo pronajímá jako skládku stavební sutě. „Smlouvy ukončíme do konce listopadu a pozemek uvedeme do původního stavu,“ slíbili při jednání pracovníci odboru správy majetku ministerstva s tím, že peněz na úklid se nedostává hlavně kvůli povodním. „Museli jsme zachraňovat situaci ve Stromovce.“ Za nešťastné považují, že území nelze oplotit – jeho středem vede veřejná cesta, Zeyerova stezka. „Skládky si na našich pozemcích dělají i lidé z okolí, a pak si stěžují,“ tvrdí se lidé z ministerstva. Šestková radnice se však zlobí, že podobné výmluvy slýchá už několik let, kdy ministerstvo vnitra problém bagatelizuje a svádí na jiné. „Na problém pozemků, o které se ministerstvo nestará, jsem osobními dopisy upozorňoval již ministry Grosse i Bublana. Bez výsledku, často ani neodpověděli. Na řešení měli čas několik let,“ připomíná starosta Chalupa. Zpochybňuje i to, že ministerstvo nemá peníze. Podle něho v území neinvestovalo ani peníze, které získalo z pronájmů pozemků na skládku sutě. „A to vůbec nemluvím o tom, že umístit zde skládku je proti územnímu plánu i zákonu,“ dodává starosta.

Otázkou zůstává další využití poměrně velké 14ti hektarové plochy, na kterou podle územního plánu patří zeleň a částečně sportoviště. Na ministerstvu několik let leží projekt na sportovní areál resortu, s golfovým odpalištěm. Pracovníci ministerstva o něm jednali s radnicí Prahy 6, peníze na něj ale nemají. „Sportovní areál bychom uvítali, mohl by navazovat na areál na Ladronce a cyklostezkou  propojit i koupaliště Petynka. Ale studie, která nám byla předložena už před třemi lety, je natolik finančně náročná, že je za současného stavu veřejných financí v nedohlednu,“ domnívá se Holický. Podle něj ale ani sebelepší záměr nezbavuje vlastníka povinnosti se o majetek řádně starat.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz