www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200502.pdf
(formát PDF, velikost 3.5 MB)

Zastupitelé řekli NE rychlodráze

Praha 6 je od ledna větší

Bruslí se na Džbánu i v hale

Městská policie řeší problémy pořádku v Praze 6

S čím na Městskou policii 

Únorový výlet do muzea

Mezi svými vrstevníky - seniory

Stačil jeden den a šestka byla pod sněhem

Na náměstí ve Střešovicích kdysi měla stát škola

Na Petřinách znovu otevírají třídy pro sportovce

Čestní občané a zástupci radnice snídali společně

Studenti ČVUT porazili v bowlingu vedení rektorátu i Prahy 6

Malíř Dědina slavil úspěchy především ve Francii

Na jaře bude obora Hvězda „jako nová“

Skleňák bude mít opravený kabát

Děti se rozhodly, že vydělané peníze darují potřebným

Miliónová pomoc Asii

Rozhovor se starostou Tomášem Chalupou

Také řekli o rychlodráze

Ze zastupitelských klubů

Na sociální granty radnice letos rozděluje více peněz

Jak dál s placením v mateřských školách?

Dejvická je nejvytíženější stanicí metra

Do dubna budou schváleny ceny dvou tisíc bytů

Nová kampaň učí správně třídit odpad

Rozhovor s místostarostkou  Marií Kousalíkovou

ZŠ Červený Vrch bez bariér

Co se chystá Na Dlouhém lánu?

Nápady si tak létají vzduchem, říká výtvarník Jiří Slíva

Jak dál s placením v mateřských školách?

V lednu rodiče vodili děti do školky tak jako dříve, nikdo však nevěděl, kolik za ni vlastně zaplatí. Po měsíci čekání se situace konečně vyjasnila. Děti budou navštěvovat školku za úplatu, kterou určí její ředitelka. Za předškoláky rodiče neplatí.

K 31. 12. 2004 byly zrušeny školské předpisy, na základě kterých se (v souladu s vyhláškou magistrátu) platilo za docházku dětí do mateřské školy 300 korun měsíčně za dítě při celodenní a 200 korun při polodenní docházce. Tyto částky byla stanoveny v 2. polovině 90. let a již zdaleka neodpovídaly vzrůstajícím nákladům na činnost mateřských škol.

Od ledna, kdy začal platit nový školský zákon, se čekalo na novou vyhlášku o předškolním vzdělávání. Podle ní totiž o výši platby v mateřské škole, která se nově nazývá úplata, nerozhoduje obec, ale přímo ředitelka každé mateřské školy (případně ředitel základní školy, jíž je mateřská škola součástí). Úplata však nemůže být stanovena v libovolné výši. Může činit nejvýše 50% neinvestičních výdajů za předchozí kalendářní rok, a to bez započtení financí, které se poskytují ze státního rozpočtu. Výši úplaty stanoví ředitel školy vždy k 1. 9. kalendářního roku a nemění se až do 31. 8. roku následujícího. Pro přechodné období do 31. 8. 2005 je výše úplaty zveřejněna v konkrétní mateřské škole a v těchto dnech činí 330 až 500 korun podle skutečných výdajů každé školy. Takzvaná celodenní a polodenní docházka se již nerozlišuje.

Ne všichni rodiče dětí však budou muset sáhnout do peněženky. Zcela bezplatné je totiž předškolní vzdělávání pro děti v posledním ročníku. Letos to například znamená, že za děti, které dosáhly nebo dosáhnou od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005 nejvýše šesti let a za děti s odkladem, již rodiče od ledna 2005 neplatí. Samozřejmě zvlášť se nadále platí za stravování dětí.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

Informace o placení v MŠ poskytnou zájemcům ředitelé škol nebo Odbor školství, kultury a volného času ÚMČ Praha 6, tel. 220 189 551.   

 

PhDr. Pavel Drtina, vedoucí OŠK

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz