www.praha6.cz
email

Zeleň v létě prošla kontrolou, zalévání stálo více peněz

Červencová horka, kdy se teploty na slunci nezřídka blížily 40 stupňům celsia, se promítla do péče o zeleň.

„Výrazně stouply náklady na zálivku, v polovině srpna to bylo již o 800 tisíc více než za celý loňský rok, kdy zalévání zeleně stálo tři miliony,“ sdělil radní Jan Holický. Na Bělohorské ulici se musely vyměnit květinové závěsy za nové, muškáty vedra nepřežily. Ve špatném stavu byla i řada trávníků. „Je to signál, že se vyplatí zřizovat trávníky s automatickým zavlažováním. Náklady na pořízení jsou velké, ale provoz je levnější a trávník zůstává zelený,“ dodává Holický.

Radní si během prázdnin posvítili i na to, jak o zeleň pečují dodavatelské firmy. „Absolvovali jsme dvě velké kontroly společně se zástupci TSK, stavebního úřadu a dodavateli. Mikrobusem jsme objížděli celou Prahu 6 a zjišťovali nedostatky,“ vysvětluje Holický. Na některé již dříve upozorňovali sami občané, například na nedosečenou trávu u sloupů, nebo neshrabanou trávu. „V místech, která jsou v naší správě dodavatel zajistí nápravu,“ tvrdí Holický, který za resort zeleně zodpovídá.

Radnice zahájila jednání o úklidu mikroskládek a některých ploch, které jsou na pozemcích magistrátu. Mezi ně patří například lesík pod Petřinami směrem do Liboce. „Městské lesní parky budou uklizeny společnými silami magistrátu a Prahy 6. Soukromé majitele jsme vyzvali k nápravě dopisem.“

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz