www.praha6.cz
email

Vojska zkříží zbraně na Bílé hoře

Výročí 385 let památné tragické bitvy na Bílé hoře, která se odehrála v roce 1620, se slavilo právě před rokem. Skupina historického šermu Rytíři Koruny České připravila tehdy připomenutí této události evropského formátu. Letos se úspěšnou akci chystá zopakovat.

Druhý ročník rekonstrukce se uskuteční 16. a 17. září vedle obory Hvězda. Na bělohorské pláni vznikne gigantický stanový tábor, který poslouží k ubytování historických vojenských spolků nejen z celé České republiky, ale i z Německa a Anglie. Příprava na rekonstrukci bitvy není snadná, sladit pěší jednotky, dělostřelectvo a jízdu je náročné. Vypracování bitevního scénáře a rozdělení jednotek historických spolků z celé republiky i ze zahraničí se snad díky letitým zkušenostem pořádající skupiny snad podaří letos.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz