www.praha6.cz
email

Ze školy rovnou na hřiště

V Praze 6 přibyla během prázdnin další opravená hřiště. „Myslela jsem, že děti dřív vyrostou, než tu bude znovu hřiště. Teď jsem moc ráda a dětem se tu líbí,“ říká paní Hanousková o hřišti v ulici José Martiho.

Radnice nechala zrekonstruovat také hřiště v Tomanově ulici na Břevnově. „Postupně vyměňujeme všechny herní prvky za nové, aby odpovídaly normám EU a aby byly pro děti atraktivní,“ sdělil radní Jan Holický. To břevnovské má herní sestavu a prolézačky s rybářskými motivy, děti jen mohou nechat pracovat fantazii. Obě rekonstrukce stály radnici po milionu korun.

Těsně před zahájením oprav jsou hřiště na nám. Interbrigády, V Šáreckém údolí, Na Vlčovce nebo U Stanice. V plánu je letos ještě rekonstrukce sedmi hřišť, například U Písecké brány nebo Na Dlouhém lánu. U všech se vyměňují lavičky a odpadkové koše, doplňuje se zeleň a osívají travnaté plochy, v řadě případů je nutné opravit stávající oplocení nebo postavit nové.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz