www.praha6.cz
email

Jaroslav Svěcený zahraje čestným občanům

Galakoncert „Slavné pražské housle čtyř staletí“ pořádaný u příležitosti udílení čestných občanství Prahy 6 se uskuteční 4. září od 19 hod. v bazilice sv. Markéty v břevnovském klášteře.

Vstupenky ke stání jsou zdarma k dispozici v informační kanceláři úřadu městské části, Čs. armády 23.

V letošním roce budou oceněni umělci Jiří Andrle, grafik a sběratel afrického umění, a herec a divadelník Jiří Suchý, spoluzakladatel divadla Semafor. Ocenění in memoriam udělí starosta Tomáš Chalupa třem již zesnulým osobnostem. Pavlu Janákovi, významnému architektovi 20. let minulého století a tvůrci osady Baba, genpor. Karlu Palečkovi, zakladateli a veliteli výsadkového vojska čs. armády, a básníkovi a nositeli Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavu Seifertovi.

Život všech oceněných osobností je nebo byl úzce spjat s Prahou 6. Udělení titulů Čestný občan Prahy 6 pro letošní rok schválili zastupitelé v červnu, slavnostní ceremoniál se uskuteční v Tereziánském sálu v břevnovském klášteře odpoledne 4. září.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz