www.praha6.cz
email

Píšťalka slavila 15 let

Členové souboru flétnového souboru „Píšťalka“ pod vedením Dagmar Malé zahráli na koncertě v Domově důchodců v Šolínově ulici. Tímto i dalšími koncerty oslavili 15 let trvání souboru, který působí při ZŠ nám. Interbrigády.

Píšťalka, kterou Dagmar Malá založila v roce 1990 je nevýběrový soubor hry na všechny typy zobcových fléten, jehož cílem je zpřístupnit dětem kvalitní hudbu. Několik desítek dětí má možnost hrát v různých odděleních podle svých schopností. Každoročně se pak všechna oddělení sejdou při Vánočním koncertu a na koncertech v závěru roku.

Obyvatele domova důchodců v Šolínově návštěva mladých flétnistů velmi potěšila a s radostí si s nimi zazpívali některé známé lidovky.

 

Děti z Píšťalky umějí hrát na různé typy fléten.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz