www.praha6.cz
email

Školky soutěžily O putovního čmeláka

Koncem května se na stadionu Mládeže na Kotlářce uskutečnil již 12. ročník Olympiády „O putovního čmeláka“, který každoročně pořádá Bumble Bee, škola tvořivých dětí.

Klání v atletických disciplínách se zúčastnilo celkem šest mateřských škol z Prahy 5, 6 a 7. Šestičlenná družstva z každé školky měla možnost poměřit síly a schopnosti, ale hlavně užít si spoustu legrace a seznámit se.

1. červen patřil na Kotlářce opět dětem. Dětský den se odehrával jako cesta kolem světa. Řadu skvělých disciplín, které byly charakteristické pro různé státy, připravil DDM Praha. Zúčastnily se ho stovky dětí, které soutěžily o zajímavé ceny.

 

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz