www.praha6.cz
email

Večerníček navštívil ZŠ Pod Marjánkou

Tradiční setkání dětí rodičů, učitelů a přátel školy se neslo na jazykové slavnosti tentokrát v duchu televizního Večerníčka.

Ani nepřízeň počasí nedokázala zkazit zábavné odpoledne plné pohádek, písniček a scének, které žáci zvládli na výbornou. Návštěvníci tak měli vzhledem k zaměření školy na výuku cizích jazyků možnost vidět mimo jiné tiskovou konferenci s televizními štáby ze Španělska, Německa, Francie a Anglie a pohádkovou revui „Příběhy na dobrou noc“. Nechyběl prostřený stoleček s připraveným pohádkovým občerstvením. To byly třeba hrušky ušatky, Maruščiny jahody, Rákosníčkův pramen nebo Vilíkův nektar.

 

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz