www.praha6.cz
email

Černé výlepy by měly zmizet z ulic

Nepovolené výlepy plakátů a reklam budou odstraňovat klienti Armády spásy. Rada městské části schválila příspěvek 200 tisíc na tuto práci.

„Úsek veřejně prospěšných prací má po půl roce od vzniku velmi dobré zkušenosti s úklidem, na kterém se podílejí bezdomovci i lidé odsouzení k alternativním trestům,“ uvedl důvody rozšíření spolupráce radní Jan Holický. V letním období, kdy se pořádá řada kulturních akcí navíc počet „černých“ výlepů roste. O jejich odstranění se jednou za 14 dní stará Eltodo. Zkušenosti inspektorů pořádku radnice jsou však takové, že firma termíny nedodržuje a úklid je málo efektivní. Proto se městská část rozhodla systém změnit a i ze strany Armády spásy je o tyto činnosti zájem.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz