www.praha6.cz
email

Radnice hodlá pronajmout Petynku

Městská část se společností SNEO hledají nájemce, který by provozoval sportovní areál a koupaliště Petynka. Ten by měl nejen v pronájmu veškeré budovy a zajišťoval jejich provoz, ale zároveň by se podílel svou vizí na dostavbě komplexu.

„Vypsali jsme výběrové řízení, které nám umožní pokusit se vyhledat partnera, který by představil svůj návrh, jak vytvořit z areálu moderní centrum rekreace a rehabilitace,“ říká místostarostka Marie Kousalíková a dodává: „Zároveň chceme najít nájemce, který by areál provozoval aktivněji a snížil finanční ztrátu vzniklou z náročného provozu pouze v letním období. To vše ovšem hlavně ke spokojenosti návštěvníků.“

V současné době areál Petynky má v pronájmu společnost SNEO, stoprocentně vlastněná městskou částí, a připravuje se převod majetku do této společnosti. Městská část si tak zachová svůj vliv na provoz celého komplexu a i v budoucnu by zde pořádala kulturní a společenské akce, jako je oblíbený Dětský den. Týká se to i cen vstupného, které se i nyní snaží kalkulovat tak, aby bylo dostupné široké veřejnosti. SNEO a. s. má v budoucnu zajistit dostavbu areálu. Vzniknout by mělo sportovně-rehabilitační centrum s celoročním provozem. Tím by se dosáhlo rovnováhy v hospodaření areálu včetně návratnosti vynaložených prostředků. Výběrové řízení bude ukončeno v polovině srpna.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz