www.praha6.cz
email

PRAŽSKÁ PADESÁTKA

6. ročník závodu na horských kolech.

Závod uvítá na startu všechny milovníky horských kol nejen z Prahy a jejího bezprostředního okolí opět 18. září. Trasa závodu je dlouhá rovných 50 km, vede z Dejvic, je vyznačena jako stálá cyklotrasa a téměř dvě třetiny tratě jsou polní a lesní cesty. Na jejím startu pořadatelé letos očekávají téměř tisíc pět set účastníků. Záštitu nad závodem, který je zařazen do seriálu „Kolo pro život“, převzal starosta městské části Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Závodu jednotlivců se může zúčastnit každý, kdo dosáhne v den závodu věku 15 let, cítí se zdráv, připraven závod absolvovat a potvrdí to v přihlášce. Závodu týmů se může zúčastnit libovolná skupina 3–5 dospělých osob, která se prohlásí za tým a zadá si název týmu (neurážející nikoho svým obsahem). Závod tradičně odstartuje v 10 hod. z Bechyňovy ulice, primátor Pavel Bém s číslem 1 jej absolvuje s týmem úřadu městské části Praha 6. Přihlášky a informace na tel.: 602 459 973 nebo www.mohila.cz

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz