www.praha6.cz
email

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

 • Jak hodnotíte výsledek a průběh voleb do sněmovny?
 • Co tento výsledek bude znamenat pro Prahu 6?
 • V červnu radnice zprovoznila dva nové sportovní areály. Stále ale chybí zejména krytá sportoviště. Jsou na ně peníze?
 • Jak hodnotíte výsledek a průběh voleb do sněmovny?

  Praha 6 byla jako tradičně šampión. Měli jsme největší volební účast z celé Prahy a pravděpodobně i z bývalých okresů. To je dobrá zpráva o odpovědnosti našich občanů.

  Důležité také je, že průběh voleb byl zcela bezproblémový. Práce členů komisí, a bylo jich víc než 500, zaslouží poděkování. Mimořádně dobře šlo i sčítání hlasů. Pokud byl nějaký problém, pak v technice statistického úřadu, nikoli v lidech. Třetí záležitostí je hodnocení výsledku. Asi nikoho nepřekvapí, když řeknu, že jsem mimořádně spokojen. Důležité ale je, aby byli spokojeni voliči. Stav 10O:100 jistě není jednoduchý. Byť já se vám přiznám, že tomuto součtu trochu nerozumím a překvapuje mne, že zejména nejsilnější levicová strana proti tomuto hodnocení neprotestuje. Dosud jsem si myslel, že výsledek je demokratická pravice či pravý střed 100 hlasů, demokratická levice 74 hlasy a totalita 26 hlasů. Pak o žádném patu nemůže být ani řeč.

  Co tento výsledek bude znamenat pro Prahu 6?

  Dovolil bych si otázku poopravit: co by měla Praha 6 chtít pro nové vládě? Vláda musí přestat přehlížet Prahu. Praha je motor země, a tak by se k ní mělo přistupovat. S nadsázkou bych vládě, a to jakékoli, doporučil: „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. Pokud by toto fungovalo, pak bych se nebál ani o urychlenou dostavbu okruhu, ani o metro na letiště.

  V červnu radnice zprovoznila dva nové sportovní areály. Stále ale chybí zejména krytá sportoviště. Jsou na ně peníze?

  Krytá sportovní plocha stojí řádově víc než venkovní. Ale nebyl bych tak skeptický v hodnocení stavu. Nezapomeňme, že v uplynulých šesti letech prošla velká většina škol rekonstrukcí a že se do nového oblékly i tělocvičny. Dnes není problém v podstatě na žádné škole si za velmi slušné peníze pronajmout tělocvičnu odpoledne, večer či o víkendu na jakýkoli sport. Snažíme se též podpořit tělovýchovné oddíly, sokolem počínaje a jednotami konče. Překvapivé ale je, že ač bylo na granty uvolněno deset milionů, což není málo, a podmínky byly velmi benevolentní, řada oddílů zájem neprojevila.

   

   
  © NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
  Šestka
  oficiální noviny městské části Praha 6
  náklad: 56 000 výtisků
  vychází 11x ročně
  Registrační číslo MK ČR 13180
  Od března 2014 vydává:
  Úřad městské části Praha 6
  Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
  IČ: 00063703
  tel. 220 189 111
  www.praha6.cz