www.praha6.cz
email

Od Králova Dvora přes Děd do Berouna

Výlet se šestkou.

V sobotu 10. června se budeme toulat kolem Berouna. Sejdeme se v 8:45 hodin na zastávce tramvaje č. 20 Hradčanská, směr Smíchovské nádraží. Vlakem, který jezdí jen v sobotu, odjedeme v 9:53 hod. do Králova Dvora. Půjdeme kolem několika geologických zajímavostí přes Zahořany, stoupající cestou na vrch Děd (stoupání 250 metrů). Od rozhledny se vydáme se přes Brdatky a kolem Talichovy vily do Berouna na nádraží. Výlet bude asi 10 km dlouhý a po cestě budeme mít jedno stoupání na Děd a z něj krátké prudké klesání. Na cestu potřebujete dobré boty, něco na ochranu před deštěm a sebou jídlo a pití.

Ing. Malínský, 235 359 889

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz