www.praha6.cz
email

Plážový volejbal se hraje na Strahově

Stále populárnější beachvolejbal byl vloni nejoblíbenějším sportem na Petynce a jediné hřiště bylo stále obsazené. Nyní se veřejnosti otevírá další možnost, kde si plážový volejbal zahrát. Od června je v provozu nový venkovní areál na Strahově a k dispozici jsou čtyři kurty.

Strahovský Beachclub celoročně provozuje halu s vyhřívaným pískem. „Logickým vyústěním naší snahy byla výstavba letních kurtů v zahradě naší Time out areny,“ říká tajemník klubu Vít Mařík. Výstavbu kurtů grantem podpořila i městská část. „Domnívám se, že radní zhodnotili náš projekt s ohledem na hlasy obyvatel Prahy 6, totiž že jedna z věcí, kterou rezidenti postrádají, je kvalitní nabídka otevřených sportovišť,“ říká Mařík s tím, že klub úspěšně spolupracuje i se základními školami. Ty halu využívají pro hodiny tělocviku. „Myslím si, že pravidelně, až 4x týdně sportujících 70 dětí za jeden a půl roku existence klubu rozhodně znamená úspěch,“ dodává. „Naše stěžejní aktivity směřují k systematické práci s mládeží, a to jak na úrovni rekreačních beachvolejbalových kroužků pro děti od 10 let do 17 let, tak na úrovni vrcholového sportu.“

Beachclub Strahov má svoje internetové stránky www.beachpraha.cz, kde je možné kurt zamluvit.

 

Juniorky jsou největšími oporami beachclubu Strahov.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz