www.praha6.cz
email

Bytovka z Petřin má ocenění

Výstavba v Praze 6 jde zřejmě správným směrem. Novostavby postupně sbírají architektonické ceny v soutěžích. Naposledy bytový dům na Petřinách v ulici Na Okraji. Cenu Grand Prix 2006 Obce architektů získali Karel Scheib a Tomáš Velinský z ateliéru ANTA.

Výrazně modrá bytovka s barevnými nadstavbami, zatravněnými terasami a členitou fasádou vyrostla na místě bývalé samoobsluhy. Přízemí zůstalo vyhrazeno obchodům. Podle poroty je petřinská bytovka „manifestací individuálního přístupu k hromadnému bydlení“. „Ten dům má tolik zlidštění oproti obdobným stavbám, které se donedávna stavěly. Je to výborná ukázka moderního bydlení,“ míní jeden z pěti členů mezinárodní poroty.

V Praze 6 dostal cenu Grand Prix obce architektů v roce 2002 dům s pečovatelskou službou ve Šlejnické ulici a zároveň se stal Stavbou roku 2001. Oceněn byl například i vilový komplex Dubový mlýn v Podbabě.

 

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz