www.praha6.cz
email

K břevnovskému klášteru vede staronová cesta

V historických dobách vedla k prelatuře břevnovského kláštera osová cesta. Rok před tím, než Břevnov začne vzpomínat na své povýšení na město, je cesta ke klášteru těsně před dokončením a vrací se na své místo. Okolí kláštera tak získalo nový ráz.

Stavba cesty je součástí celkové úpravy předpolí kláštera, se kterou začala městská část už vloni na podzim. Nejprve se vyklidila neuspořádaná podmáčená stráň, do které bylo vysazeno na sedmdesát dlouhověkých listnatých stromů. Nová osová cesta vede po úpatí stráně směrem od sídliště. „Vycházeli jsme z historických dokumentů a na práce dohlíželi památkáři,“ říká vedoucí technicko-investičního odboru radnice Olga Volková. Cestu z žulových kostek nyní lemuje lipové stromořadí a navečer je osvětlena imitací plynových lamp. Podél ní slouží k posezení 18 laviček. Těsně před prelaturou na cestu navazují schody, ale aby mohl být přístup bezbariérový, cesta se po obou stranách rozvine do oblouku. „Lidé nepřijdou ani o vyšlapanou pěšinu, která vedla vzhůru napříč sadem. Bude z ní pěkná mlatová cesta,“ říká Volková.

Projekt na úpravu předpolí kláštera byl připraven už před dvěma lety, až vloni na podzim se na něm začalo pracovat. Veškeré úpravy, které vedou hlavně ke zkrášlení okolí této památky, budou stát městskou část něco málo přes tři miliony korun.

 

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz