www.praha6.cz
email

MŠ Na Okraji mění ředitelku

Do školky Na Okraji přichází nová ředitelka.

Marie Vokatá odchází po sedmi letech do důchodu. Na její místo nastupuje od července Lenka Bártová, která byla učitelkou v MŠ Stochovská. „Nejprve se musím seznámit s provozem školky. Nehodlám dělat překotné změny, na ty dojde možná později, podle potřeb rodičů a okolí,“ říká Bártová. Školní vzdělávací program Kdo si hraje, nikdy není sám hodlá ředitelka zachovat. Zajímavostí školky je to, že poslední dobou ji navštěvuje hodně dětí cizinců, které přinášejí do školky nové tradice a zvyky.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz