www.praha6.cz
email

Evropskou lemují platany

Podél Evropské vyrostlo nové stromořadí. Přes dvacet platanů vysokých kolem třech metrů nechal vysadit magistrát podél Evropské třídy směrem k Dejvicím.

Do rabátek, která již vloni připravila TSK, se tak doplnily chybějící stromy. „Široká Evropská je jedna z mála ulic, kde můžeme sázet mohutné stromy, které se rozrostou,“ říká paní Dědečková z odboru péče o prostředí magistrátu. Výsadba stromů stála město kolem 300 tisíc korun. V budoucnu platany nahradí i ostatní lípy, které postupně dožívají.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz