www.praha6.cz
email

Roj včel vylekal školáky

Krátce po konci odpoledního vyučování vylekal školáky před školou na náměstí Svobody bzučící černý mrak. Roj divokých včel chvíli kroužil a pak se usadil na stromě.

Včely nad vchodem školy, zpozoroval Lukáš Sidorjak z 6. C školy E. Destinnové. „Viděl jsem mrak včel, tak jsem upozornil strážníka u přechodu,“ vypráví Lukáš. Policista zavolal operační středisko a do 20 minut přijeli hasiči. Někteří rodiče nervózně odváděli pryč děti, které trpí alergií na včelí bodnutí. Pro ostatní děti byla to atrakce. Hasiči s ochrannými přilbami se po žebříku dostali až k roji: „Vysáli jsme včely speciálního pytle,“ řekl jeden z hasičů. Podle jeho informací šlo zřejmě o divoké včely. Žádný včelař, který by postrádal roj, se policii neozval.

 

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz