www.praha6.cz
email

Volby do PS Parlamentu ČR

Termín voleb:

 • pátek 2. června od 14 do 22 hodin,
 • sobota 3. června od 8 do 14 hodin.

 • Voličem je každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let. Ve volební místnosti se prokazuje občanským průkazem nebo cestovním pasem.

  Volební okrsky

  Okrsky i volební místnosti pro červnové volby zůstávají stejné jako při posledních volbách. Přibyla volební místnost v Sedlci pro nový okrsek 104/505 – v Informačním místě ÚMČ, V Sedlci 41/20. Číslo okrsku a adresa volebního okrsku je uvedena na razítku na modré obálce s hlasovacími lístky, kterou voliči dostanou do svých schránek. Seznam volebních místností je také vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách úřadu.

  Hlasovací lístky

  Do schránek je voliči dostanou nejpozději tři dny před volbami, do 30. 5. V případě, že nebudou doručeny, sadu hlasovacích lístků dostane občan ve volební místnosti. O způsobu hlasování podrobně informuje leták přiložený k hlasovacím lístkům.

  Upozornění

  Z celkem 26 zaregistrovaných stran pět nekandiduje v Praze. Číselná řada proto není úplná a mezi hlasovacími lístky chybí strany s čísly 2, 4, 13, 17 a 23. Nejde o chybu!

  Volby mimo volební místnost

  Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, ve kterém má trvalé bydliště. V takovém případě za ním vyšle okrsková volební komise své 2 členy s přenosnou volební schránkou. Starší občané, kteří se necítí na to, aby absolvovali cestu do volební místnosti, mohou o schránku požádat již nyní, telefonicky na č. 220 189 759, 220 189 760.

   
  © NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
  Šestka
  oficiální noviny městské části Praha 6
  náklad: 56 000 výtisků
  vychází 11x ročně
  Registrační číslo MK ČR 13180
  Od března 2014 vydává:
  Úřad městské části Praha 6
  Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
  IČ: 00063703
  tel. 220 189 111
  www.praha6.cz