www.praha6.cz
email

Výlety se Šestkou

Od Křivoklátu do Zbečna 13. 5 a do lomů v Českém Krasu 27. 5. ...

Od Křivoklátu do Zbečna. V sobotu 13. května se budeme toulat kousek kolem Berounky. Sejdeme se v 7.30 hod. na tramvaji číslo 20 Hradčanská směr Smíchovské nádraží. Vlakem odjedeme ze Smíchova v 9.06 hodin do stanice Křivoklát. Půjdeme kolem hradu přes Amalín, Plasčkov a Kaly do Zbečna. Výlet bude asi 13 km dlouhý a po cestě budeme mít dvě stoupání ­ v Křivoklátě a při přechodu údolí Klíčavy. Je možno zkrátit jej na 7 a 9 km.

Do lomů v Českém Krasu se podíváme 27. května. Sejdeme se v 7.30 hodin na tramvaji číslo 20 Hradčanská směr Smíchovské nádraží. Vlakem pak odjedeme do Berouna a dále autobusem ke Koněpruským jeskyním. Odtud půjdeme kolem Lomu na Kobyle do zajímavého Lomu Homolák s jezerem, z něj přes Vinařice, Šámor a Mramor do Litně, odkud se vlakem vrátíme na Smíchov. Cesta bude dlouhá asi 10 km.

Na cestu jsou třeba dobré boty, něco na ochranu před deštěm a sebou jídlo a pití. Při teplém počasí bude v lomu pořádně horko.

Ing. Malínský, 235 359 889

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz