www.praha6.cz
email

Prázdninový provoz mateřských škol

Provoz mateřských škol v červenci a srpnu.

ČERVENEC

týden poměrná úplata (Kč)
3., 4. a 7. 7. MŠ Mládeže 50,-
10. ­ 14. 7. MŠ Na Dlouhém lánu 100,-
17. ­ 21. 7. MŠ Tychonova 100,-
24. ­ 28. 7. MŠ Velvarská  100,-

SRPEN

týden poměrná úplata (Kč)
31. 7. ­ 4. 8. MŠ Šmolíkova 100,-
7. ­ 11. 8. MŠ Čínská 100,-
14. ­ 18. 8. MŠ Janákova 100,-
21. ­ 25. 8. MŠ Bubeníčkova       100,-
28. 8. ­ 1. 9. informační desky jednotlivých MŠ

Zájemci o prázdninový provoz písemně požádají zvolenou MŠ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání o prázdninách (v domovské MŠ obdrží tiskopis žádosti) nejpozději do 15. 5. 2006. Uhrazení úplaty za celý týden je třeba provést nejlépe v hotovosti nebo i jinou dohodnutou formou přímo již ve zvolené MŠ, a to neprodleně (nejpozději do 3 dnů) po obdržení rozhodnutí o přijetí. Zároveň se uhradí i příslušné stravné.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz