www.praha6.cz
email

Další škola po opravě

Mnohem pohlednější a modernější mají svoji školu prvňáci a druháci ze ZŠ Emy Destinnové. Dokončenou opravu staré budovy školy v Českomalínské ulici předali v dubnu ředitelce Ludmile Fišerové zástupci městské části.

 

Mnohem pohlednější a modernější mají svoji školu prvňáci a druháci ze ZŠ Emy Destinnové. Dokončenou opravu staré budovy školy v Českomalínské ulici předali v dubnu ředitelce Ludmile Fišerové zástupci městské části.

Rekonstrukce detašovaného pracoviště školy v Českomalínské stála městskou část téměř třináct a půl milionu korun. Za tuto částku byl vybudován nový otopný systém včetně plynové kotelny. Před rekonstrukcí byla škola vytápěna akumulačními kamny. Budova dostala nová okna, zateplení a fasádu. Upravila se zahrada a opravil plot a vstup do školy včetně chodníku. Hlavní práce se podařilo zrealizovat již během prázdnin v loňském roce. "Jde již o šestou opravenou školu z celkových patnácti v Praze 6," řekla místostarostka Jaroslava Trnková a dodala, že v letošním roce se chystají náročné generální rekonstrukce škol Benita Juáreze v Bílé a Dědina. Investice do oprav v letošním roce přesáhnout 300 milionů korun.

V Českomalínské ulici se učí po čtyřech třídách prvních a druhých ročníků žáků školy E. Destinnové a jednu třídu má k dispozici Pomocná škola z Rooseveltovy ulice. "Děti se potkávají na společných výtvarných hodinách a myslím, že pro obě skupiny je to velmi přínosné," říká k tomu ředitelka L. Fišerová.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz