www.praha6.cz
email

Ekologické granty opuštěným kočkám

Ve druhém kole grantů pro ekologickou oblast rozdělili radní městské části 62 tisíc korun.

22 tisíc korun radní přidělili na provoz Pražského spolku ochránců zvířat, který pečuje o opuštěné kočky. Polovinu této částky pak Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi. Oba projekty se pokouší řešit problém bezprizorních koček v Praze 6 a snížit jejich počet. Za peníze městské části uhradí krmivo, očkování nebo kastraci koček. Příspěvek 10 tisíc korun získala MŠ Sbíhavá na rekonstrukci části zahrady, za grant 6 tisíc korun bude pozemek vylepšovat i Speciální domov mládeže v Sedlci. Z celkem deseti žádostí o grant bylo úspěšných sedm.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz