www.praha6.cz
email

Dar pro Vltavou zaplavenou obec

Dva miliony korun jako dar pro město Veselí nad Lužnicí schválili v dubnu zastupitelé. Pomoc směřuje na odstranění škod, které tam v březnu napáchala povodeň způsobená jarním táním.

"Z vlastní zkušenosti víme, jaké to je mít zatopené domy," řekl starosta Chalupa s tím, že radní vybrali jednu konkrétní obec, která pomoc potřebuje. Ve Veselí nad Lužnicí skončilo pod vodou 23 ulic, zatopeno bylo tři sta domů. Krátce po povodni radnice do Veselí zaslala úklidové prostředky za 400 tisíc korun ­ košťata, holinky, saponáty. Peníze od Prahy 6 může obec použít i na protipovodňová opatření.

Schválený dar je nejvyšší částkou, jaký zastupitelé doposud dali k dispozici. "Můžeme si to dovolit vzhledem k výsledkům hospodaření v loňském roce," sdělil k tomu starosta Chalupa. V minulosti zastupitelé věnovali například milion korun na pomoc Asii postižené tsunami, 300 tisíc Tatrám zasaženým uragánem nebo milion korun občanům Prahy 6 po povodních před čtyřmi lety.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz