www.praha6.cz
email

Benefiční koncert Pavla Šporcla pro Domov sv. Karla Boromejského

neděle 6. 2. 2005 od 17 hodin v Enauzském klášteře

Adresa: Vyšehradská 49, 128 00  Praha 2
Doprava: metro - Karlovo nám., tram. zastávka Moráň - 18, tram. zastávka Karlovo nám. - 3, 4, 10, 14, 16, 24
Vstupné: 300,- Kč, v předprodeji 250,- Kč 

Předprodej na těchto místech:

  • Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, Praha - Řepy, tel. 235 323 800

  • 2. Nemocnice pod Petřínem, Vlašská 36, Praha 1, tel: 257 197 111

  • 3. Emauzský klášter, Vyšehradská 49, Praha 2, tel: 221 979 211

Pořádá: Domov sv. Karla Boromejského , K Šancím 50, Praha – Řepy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz