www.praha6.cz
email

Šikulové počítali o ceny

V ZŠ Červený Vrch se konal již 12. ročník matematické soutěže Šikula, určené žákům pátých tříd základních škol. Matematického klání se zúčastnilo celkem 64 dětí z jedenácti škol Prahy 6 a Prahy 10.

Šedesát minut řešili patnáct netradičních matematických úloh. "Velký zájem a úspěšnost v soutěži dokazuje, že pro řadu dětí není matematika obávaným předmětem, naopak může být zábavou," říká ředitelka školy Jana Matoušová. Nejúspěšnějších jedenáct řešitelů, kteří získali 43 a více bodů, získalo diplom a odměnu. Gratulace úspěšným řešitelům předala místostarostka Jaroslava Trnková a ředitelka školy. Celkovým vítězem se stal Milan Pultar z Červeného Vrchu, na druhém a třetím místě skončili Milan Hozman a Radek Starosta ze škol v Praze 10.

Děti, které baví počítání a chtějí svůj zájem o matematiku prohlubovat, se mohou přihlásit do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů v ZŠ Červený Vrch. Zařazovací test do této třídy se bude konat 18. května 2006. Bližší informace na tel. 235007513 nebo www.zscvrch.cz.

 

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz