www.praha6.cz
email

Krátce

Radní Prahy 6 znovu rozhodli, že nezvýší nájemné. Letiště Praha odstartovalo pravidelnou údržbu. Nový chodník podél Evropské ulice. Ředitelkou ZŠ Petřiny ­ sever se stane Mgr. Jana Kindlová.

  • Radní Prahy 6 znovu rozhodli, že nezvýší nájemné v obecních nebytových prostorách o inflační koeficient. Ušetří tak hlavně drobní podnikatelé. Radnice by podle smluv mohla žádat nájem vyšší o 1,9 procenta. "Je to jedna z cest, kterou chceme podporovat podnikatele," řekl starosta. Rada městské části nezvyšuje nájmy za nebytové prostory od roku 1999, za tu dobu činí index průměrné míry inflace 28%. Na těchto nájmech vybere městská část kolem 100 až 150 milionů korun ročně.
     
  • Letiště Praha odstartovalo pravidelnou údržbu vzletových a přistávacích i pojezdových drah. Do 12. května se pro letadla uzavře hlavní dráha RWY 06/24. Z tohoto důvodu se provoz přesouvá na vedlejší dráhu 13/31 vedoucí nad Bílou Horu a Jivinami. Letadla budou přistávat převážně ve směru Praha Řepy, vzlétat budou převážně směrem na Dobrovíz. Jarní úpravy se provádějí každoročně před hlavní letovou sezónou. Kromě vzletových a přistávacích podstoupí renovaci taky pojezdové dráhy a části odbavovací plochy.
     
  • Nový chodník podél Evropské ulice povede až k ulici na Pískách. Radní městské části schválili dotaci pět a půl milionu korun pro TSK, která zrealizuje výměnu asfaltového povrchu za betonovou dlažbu. Zároveň tak dojde k logickému prodloužení cyklostezky, která nyní končí u odbočky na Horoměřice. Za dalších 3,8 milionu z rozpočtu městské části TSK kompletně opraví Lounskou ulici v Ruzyni. Panelovou vozovku nahradí živicí. Obě rekonstrukce by měly být hotové do listopadu.
     
  • Ředitelkou ZŠ Petřiny ­ sever se od 1. 7. stane Mgr. Jana Kindlová. Do funkce ji po doporučení konkurzní komise jmenovala rada městské části. Jana Kindlová pracuje ve škole 18 let a má hlavní zásluhu na zavedení programu Začít spolu. Ve vedení školy střídá dosavadní ředitelku H. Pekařovou, která školu úspěšně vedla od roku 1990 a nyní odchází do důchodu. Pod jejím vedením se škola začala specializovat na výtvarnou výchovu.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz