www.praha6.cz
email

Okolí Ladronky se upravuje

Skalnatý svah pod poutní cestou a prohlubeň za usedlostí Ladronka, to byla černá místa břevnovské pláně. Hromadily se zde odpadky a neudržované křoví se stávalo úkrytem bezdomovců. Městská část nechala území kompletně vyčistit a odplevelit.

"Nechali jsme odstranit nežádoucí nálety a staré stromy tak, aby v prohlubni zůstal pouze modřínový háj. Do něj dosadíme přes dvacet nových modřínů," vysvětluje vedoucí odboru péče o prostředí Lenka Zajptová. "V těchto místech bude městská část opakovaně provádět chemické odplevelování. Na okraji prohlubně necháme vysadit trvalky a zimostráz a dno osadíme sasankami a břečťanem."

Po proklestění přerostlých keřů lemujících poutní cestu se lidem otevřel pohled na skálu. Pod ní radnice nechá dosít trávu a navrhuje vysadit dvě nové třešně. Celá akce přijde městskou část na jeden a půl milionu.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz