www.praha6.cz
email

Den otevřených dveří v ZŠ náměstí Interbrigády

11. ledna od 16 do 18 hodin bude škola otevřena pro všechny zájemce, kteří chtějí blíže poznat její vzdělávací program i prostory, kde se tento program uskutečňuje.

Každý návštěvník bude moci využít služeb průvodců a zhlédnout všechna zajímavá místa: učebny, tělocvičny, hřiště, jídelnu, knihovnu. V některých z těchto míst bude možné udělat zastavení a prohlédnout si například:

• učebnu pro 1. třídu s výstavkou učebnic, pomůcek a nástinem programu školní družiny
• učebnu přírodopisu s živými exponáty (k dispozici bude jak mikroskopovací technika, tak ochranné sklo před velkými plazy) a také s ukázkami  přírodovědných a ekologických prací žáků)
• učebnu informatiky s ukázkami výukových programů pro různé předměty a různé ročníky
• učebnu výtvarné výchovy s ukázkami výtvarných technik a prací žáků
• knihovnu, kde jsou nejen literární díla renomovaných autorů, ale také různé práce žáků školy

Každý, kdo se odhodlá absolvovat všechna výše uvedená místa ve škole, získá celkem ucelenou představu o možnostech, které škola svým žákům nabízí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz