www.praha6.cz
email

Výlet do hrazeného města Nymburka

V sobotu dne 15. dubna se podíváme do města ležícího na břehu Labe - ­do Nymburka.

Nymburk má zachované městské hradby a dvojitý obranný vodní příkop a také pěkné muzeum. Sejdeme se v 8.30 hodin na nástupním ostrůvku tramvaje číslo 26 Hradčanská, směr Masarykovo nádraží. Odjedeme vlakem v 9:50 hodin do Nymburka, kde vystoupíme v 10:51 hodin a vydáme se do města k hradbám. Zpět nám v 56 minutě každé hodiny jede vlak zpět do Prahy.

Vok Malínský, 233 359 889

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz