www.praha6.cz
email

Opět je tu Hanspaulské dovádění!

Na Hanspaulce dovádí děti i dospělí již osmý rok. Sobotní dopoledne promění školu a okolí v prostor, kde si hrají jednotlivci, děti i dospělí, dvojice i rodinné týmy. Soutěže jsou velmi různorodé, zaměstnají hlavu i tělo.

Letos se koná Hanspaulské dovádění v sobotu 22. dubna a jako vždy se jeho návštěva vyplatí. Ve školní jídelně probíhá současně jarní burza, kterou organizuje Klub rodičů. Škola zve i své budoucí prvňáčky, aby si sami i s rodiči vyzkoušeli, jaké to v té velké škole je.

Zveme všechny, kteří chtějí s dětmi strávit příjemné dopoledne.

M. Pojerová

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz