www.praha6.cz
email

Loď tajemství vlastní divadlo Formanů

Divadelní loď Tajemství už nebude patřit městské části, ale Divadlu bratří Formanů. Zastupitelé schválili smlouvu o jejím prodeji.

Podle posudku má tlačný člun, na kterém bratři Formanovi provozují divadlo, hodnotu 1,1 milionu korun. Kupní smlouva určuje, že za něj divadlo nebude platit přímo, ale částku si "odslouží". Během dvou sezón uspořádá devatenáct divadelních představení v kotvišti v Podbabě, z toho čtrnáct pro děti. "Předpokládáme, že drtivá většina bude zdarma pro děti Prahy 6," uvedl radní Jan Holický. Součástí smlouvy je tříletá propagace Prahy 6.

Doposud mělo divadlo loď v pronájmu od radnice městské části za korunu ročně. Vybavení lodi patřilo divadlu a divadelní společnost nechtěla vkládat finance do něčeho, co jí nepatří. Proto žádali zastupitele o odkoupení lodi. "Projekt může fungovat dál a my nebudeme zatěžovat městskou část," řekl na zastupitelstvu jeden z bratří Formanů. Prodej formou odehraných představení je kompromisem. "V komisi pro majetkovou politiku zazněly názory, že by se tlačný člun měl divadlu darovat, stejně jako že by za něj mělo zaplatit přímo," uvedla její předsedkyně Jaroslava Hešíková, podle které Praha 6 nemá vlastnit žádnou loď.

Loď Tajemství vznikla v rámci projektu Praha ­ Evropské město kultury roku 2000 rekonstrukcí velkého nákladního člunu. Praha 6 ji koupila pro divadlo v roce 2001 od plavební společnosti. Za člun tehdy zaplatila dva miliony korun.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz