www.praha6.cz
email

Koncert k Mozartovu výročí

Základní škola E. Destinnové v březnu uspořádala II. ročník pěveckého koncertu sopranistky Pavlíny Seničové.

Koncert, který si do auly školy přišla poslechnout řada dětí i rodičů, byl věnován výročí narození W. A. Mozarta. Sopranistka Seničová spolu s Leopoldem Poldou do programu zařadili árie z Mozartovy opery Don Giovanni, na závěr však okouzlili publikum duetem Jeníka a Mařenky z Prodané nevěsty. Na klavír je doprovodila lotyšská klavíristka Irina Kondratěnko. Koncert doplnili žáci školy výstavou kreseb a keramických prací na téma Mozart. Talentovaná Pavlína Seničová, která má úspěchy po celém světě a nedávno se vrátila z turné v Austrálii, plánuje doprovodit školáky z E. Destinnové na výlet na Říp, kde jim zazpívá českou hymnu.

 

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz