www.praha6.cz
email

Zastupitelé schválili rozdělení grantů

Zdravotnictví, protidrogová prevence, zájmové aktivity a rekonstrukce sportovišť. To jsou oblasti, do kterých putují peníze z grantů městské části, jak je v březnu schválili zastupitelé.

Do oblasti zdravotnictví jde částka milion devět set tisíc korun, která bude rozdělena mezi 27 nestátních organizací, které poskytují sociální služby a péči. Největší objem peněz jde do Domovů sv. Rodiny a sv. K. Boromejského, středisku pro nevidomé na Dědině nebo Armádě spásy, jejíž klienti se podílejí na úklidu Prahy 6. "Výše příspěvků je vytvořena tak, abychom na srovnatelné činnosti poskytli jednotnou částku na osobu, která péči čerpá. Pro osobní asistenci zdravotně postiženým je to například 15 tisíc," uvedla místostarostka Trnková.

V grantovém řízení Zdravá Šestka, zaměřeného na protidrogovou prevenci, zastupitelé přidělili 400 tisíc korun základním školám a gymnáziím na preventivní programy a stejnou částku na pobytové kurzy. Celkem čtvrt milionu je určeno pro komunitní aktivity s protidrogovou prevencí a sto tisíc na program Permoník.

Přes devadesát žadatelů se sto třiceti projekty se přihlásilo o granty v oblasti zájmových aktivit. Téměř osmdesát projektů bylo úspěšných. Odborné komise i rada doporučily zastupitelům schválit příspěvek v celkové částce přes milion osm set tisíc. Víceletý grant získalo šest projektů. Granty směřují zejména na školní a klubové sportovní aktivity, na kulturní představení, besedy a výstavy nebo pohybové kurzy.

Na opravu sportovních areálů přispěli pomocí grantů zastupitelé částkou čtyři a půl milionu. Ta se rozdělí mezi Tatran Střešovice a jednoty v Břevnově, Ruzyni, Liboci, Sokol Dejvice a společnost Esquo na dostavbu areálu plážových sportů na Strahově.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz