www.praha6.cz
email

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

 • Během měsíce čelila radnice dvěma vážným ohrožením. V jednom případě mohly a v druhém případě zasáhly do života občanů. Mluvím o povodni a výskytu ptačí chřipky. Nebylo toho v jednom měsíci příliš?
 • Jak pomohla vláda?
 • A co ohrožení ptačí chřipkou?
 • Během měsíce čelila radnice dvěma vážným ohrožením. V jednom případě mohly a v druhém případě zasáhly do života občanů. Mluvím o povodni a výskytu ptačí chřipky. Nebylo toho v jednom měsíci příliš?

  Z jednoho krizového štábu ­ povodňového ­ jsme plynule přecházeli na další komisi, která má předejít krizi ptačí chřipky. To mimořádné je, ale věřím, že nakonec se vše zvládne, a bez paniky. Přes mnohem lepší přípravu a radikálně větší zkušenosti nám Vltava horké chvilky určitě způsobila. I když dnes (31. 3. pozn. red.) povodeň zdaleka není za námi, přesto jedno hodnotit můžeme. Vyplatilo se, že jsme se poslední čtyři roky intenzivně na možnou situaci připravovali. Od zřízení speciálního úseku pro krizové situace, vyškolení pracovníků, podrobný krizový plán, přes vybudovaný zvláštní komunikační systém až po vytrvalé zásobení se protipovodňovými zábranami. Vše se nám nyní velmi hodilo a přiznávám, aniž bych kohokoli jmenoval, že řada mých kolegů si k nám chodila opisovat či půjčovat.

  Žádný plán však nefunguje, když za ním nejsou lidi. Musím vyzdvihnout práci nejen lidí z radnice, ale zejména dobrovolných hasičů, policistů či strážníků. Za velký úspěch považuji, že se podařilo zapojit vězně a nezaměstnané. Dramaticky pozitivní změny zaznamenal také centrální povodňový štáb města pod vedením primátora Béma. To se se situací jeho dvou předchůdců rozhodně nedá srovnávat.

  Jak pomohla vláda?

  O žádné pomoci nevím. Četl jsem nějaká prohlášení v novinách, ale pokud vím, tak u nás, ale i v celé Praze, si vše platíme ze svého. Stejně jako v roce 2002.

  A co ohrožení ptačí chřipkou?

  Jediná možnost těchto dní je provést podrobnou evidenci výskytu nejen ptáků, kteří by mohli znamenat možné ohrožení, ale i chovných ptáků. Tuto evidenci nám nyní pomáhají provádět studenti a lidé, kteří se přihlásili k roznosu volebních lístků. Díky svému městskému charakteru se však domnívám, že Praha 6 opravdu nepatří mezi lokality, kterým by ohrožení ptačí chřipkou vážně hrozilo. Nicméně připravujeme se na riziko pandemie. Nechceme nic nechat náhodě a spoléhat se na druhé.

   

   
  © NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
  Šestka
  oficiální noviny městské části Praha 6
  náklad: 56 000 výtisků
  vychází 11x ročně
  Registrační číslo MK ČR 13180
  Od března 2014 vydává:
  Úřad městské části Praha 6
  Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
  IČ: 00063703
  tel. 220 189 111
  www.praha6.cz