www.praha6.cz
email

Soutěž „6 x o Bubenči“

Máte jedinečnou příležitost vyhrát unikátní tričko oslav 100 let Bubenče v soutěži, která zábavnou formou prověří Vaše znalosti o místě, které letos slaví 100 let existence. Pomocí SMS můžete jednoduše odpovědět na soutěžní otázky, kterých je celkem 18 a všechny mají vztah k Bubenči. Losování budou probíhat až do 20. října a každý měsíc vyhrává 10 správných odpovědí.

Správnou odpověd pošlete formou SMS na tel. 605 733 680 v příslušném tvaru, např. IK PRAHA6 C11 odpověď (například: IK PRAHA6 C11 Fráňa Šrámek).

 1. Jméno posledního starosty Bubenče?
 2. Původní název Bubenče?
 3. Kolik lidí bydlí v Bubenči?
 4. Kde bydlel gen. Pellé?
 5. Kdy naposledy mlel obilí Císařský mlýn?
 6. Nejslavnější bubenečský fotbalový klub?
 7. Počet železničních tratí procházejících Bubenčí?
 8. Kolik století uplynulo od založení Bubenče?
 9. Kolik států má ambasádu či rezidenci v Bubenči?
 10. Na kterou světovou stranu kyne rukou socha maršála Koněva?
 11. Podle kterého básníka je v Bubenči pojmenováno náměstí?
 12. Kolik je v Bubenči tramvajových zastávek?
 13. Kolik je v Bubenči autobusových zastávek?
 14. Které pivo se v bubenečských hospodách točí nejčastěji?
 15. Kde je v Bubenči pomník pilotů padlých ve válce?
 16. Kolik hospod a restaurací je v Buben-či?
 17. Kde bydlel Vojtěch Lanna?
 18. Podle kolika světových prezidentů je v Bubenči pojmenována ulice?

Více informací naleznete na www.praha6.cz/bubenec/

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz