www.praha6.cz
email

Denní stacionář pro seniory

Denní stacionář v Šolínově ulici poblíž Vítězného náměstí je zde pro všechny, kdo se cítí doma osaměle, hledají nové přátele nebo potřebují pomoc při běžných denních úkonech.

 

 

 

Ve velice příjemném domácím prostředí se klienti mohou podle chuti a zájmů zapojit do různých programů, např: rehabilitačního cvičení, tréninku paměti, výtvarné a tvořivé činnosti, zlepšování jemné motoriky, přednášek, promítání filmů, četby, společného stolování, vaření a pečení pro radost, canisterapie (léčba psí láskou), oslav, výletů.

Každý se může zapojit podle svých schopností, kdokoliv také může přijít s novým nápadem.

Pro více informací a domluvu na osobní návštěvě volejte Lucii Dlouhé a Martině Staniczkové na tel. 604 232 163 nebo 224 311 364 (ústředna). Těšíme se na Vás!

Tereza Cimburková

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz